Barcsay Jenő Múzeum

Barcsay Jenő Kossuth-díjas festőművész 1977-ben közel 200 darab festményt és grafikát adományozott a magyar államnak a Szentendrén létrehozandó gyűjtemény céljára. 1978-ban nyílt meg egy – Barcsay által kiválasztott – 19. századi klasszicista polgárházban a művész életművét bemutató állandó kiállítás, amely ma a Ferenczy Múzeum kiállítóhelyeként működik.
A régi épület intim tereiben jól érvényesülnek a kisebb méretük ellenére is monumentális hatású festmények. Néhány grafika és rézkarc, de több nagyméretű munka is megtekinthető a múzeumban. A ház hajdani füstös konyhájában elhelyezett muránói üvegmozaikot, valamint a három monumentális szövött kárpitot Barcsay már a kiállítás megnyitása után készítette és adományozta a múzeumnak. A teljes életművet átfogó tárlat tizenkét teremben, kronologikus rendben mutatja be a művész pályafutását. Barcsay nagy jelentőségű autonóm alkotóművész volt, akinek munkásságában megfigyelhető a figuratív és a konstruktív szemléletű, elvontabb ábrázolás egyfajta sajátos egysége.
Alkotásai mellett Barcsay művészetpedagógiai munkássága is jelentős. 1945-től a művészeti anatómia és szemléleti látszattan oktatója volt a Képzőművészeti Főiskolán, de nevéhez fűződik a reneszánsz mesterek szaktudását idéző Művészeti anatómia című könyv megalkotása is. Az 1953-ban megjelent album – napjainkig 13 nyelvre fordították le – a művészképzés alapműve, melyet 1958-ban az Ember és drapéria, 1966-ban a Forma és tér című, ugyancsak tankönyvnek készült kötetek követtek.
2006-ban Barcsay Jenő jogutódai létrehozták a Barcsay Jenő Képzőművészeti Alapítványt, amely évente két-három olyan 35 évesnél fiatalabb képzőművésznek ítéli oda a Barcsay-díjat, akik a mester szellemiségének méltó folytatói. A Barcsay Jenő születésnapján tartott díjátadásnak, valamint a kitüntetettek képeiből rendezett kiállításnak minden évben a szentendrei gyűjtemény ad otthont.
2008-ban, a művész halálának huszadik évfordulóján hajdani iskolája, a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium kopjafát ajándékozott a múzeumnak, melyet az épület udvarán helyeztek el.2000 Szentendre, Dumtsa Jenő utca 10.

Nyitva tartás:
Hétfő: -
Kedd-Szerda: 14.00-18.00
Csütörtök: -
Péntek-Vasárnap: 14.00-18.00

+36 20 779 6657
http://www.muzeumicentrum.hu/barcsay-muzeum/
info@muzeumicentrum.hu

TÁJAK-KOROK-MÚZEUMOK EGYESÜLET

Pecsétszám
1373
Kiskönyvtár
457 Barcsay Múzeum

TEMATIKA