Budapesti Történeti Múzeum

Digitális Edukációs Múzeumi Órák - DEMÓ 2

2020. június 4.

Falfestmények és mozaikok (Nem Trianon tematikus múzeumpedagógiai feladat)

Vissza a virtuális feladatsorhoz


A Budapesti Történeti Múzeum Budapest egyik legjelentősebb múzeuma, a főváros történetének dokumentumait, tárgyi emlékeit gyűjti.
A Budapesti Történeti Múzeum részlegei a főváros különböző helyein működnek. A (római) régészeti, a középkori és az újkori (várostörténeti és képzőművészeti) gyűjteménycsoport kialakulása nagyjából egy időben, a 19. század utolsó negyedében kezdődött, de az első időkben egymástól függetlenül fejlődtek.

A következő egységek tartoznak hozzá:
Aquincumi Múzeum
Vármúzeum
Kiscelli Múzeum
Budapest Galéria

Ismerd meg a Budapesti Történeti Múzeumot a bemutatkozó videóból!

Kérdés, amire jegyezd meg a választ: Melyik az Aquincum területén feltárt mozaik gyűjtemény egyik legkiemelkedőbb alkotása? 

 

Az Aquincum területén előkerült falfestmények és mozaikok gyűjteménye.

Az Aquincumi Múzeum Mozaik- és Falfestménygyűjteménye az Aquincum területén előkerült római épületek belső és külső díszítő burkolatait őrzi.

Az 1990-es évek elején létrehozott, önálló gyűjtemény padlómozaikokat és terrazzo-maradványokat, falakról leválasztott falfestményrészleteket, több mint 1600 ládányi falfestmény- és stukkótöredéket, valamint épületburkoló márványlapokat foglal magába.

A mozaikgyűjtemény, Kr.u. 2-3. századra keltezett, fekete-fehér és színes apró kockákból rakott padlói közt geometrikus minták és figuráis jelenetek egyaránt megtalálhatók.

A gyűjtemény egyik legkiemelkedőbb alkotása a katonavárosból származó, színpompás Hercules és Deianeira mozaik, amelynek mitológiai témájú központi jelenetét közel 60.000 picike mozaikszemből rakták ki (1 cm2-en 9-10db apró kőlapot lehet megszámolni).

Aquincum másik, nagy érdeklődésre számot tartó mozaikja a polgárváros területén feltárt, erősen töredékes Dirke mozaik, amelyen a nápolyi múzeumban bemutatott, ún. farnesei bika szoborcsoporthoz hasonló ábrázolás, Dirke bikához kötözésének jelenete sejthető.

A falfestéménygyűjtemény Kr. u. 2-4. századra keltezhető anyagát festett és stukkóval borított oldalfal- és mennyezettöredékek, továbbá változatos növényi ornamentikával, illetve stilizált vadászatjelenettel (menekülő állatokkal) díszített stukkófrízek alkotják. A falfestmények közt éppúgy fellelhetők a szín- és részletgazdag, nagy festői gyakorlatot igénylő, mitológiai témát bemutató töredékek, mint az egyszerűbb kivitelű, csíkokkal, szélesebb sávokkal tagolt oldalfaltöredékek, valamint a fehér vakolatok egyaránt.

A gyűjtemény mennyezetdíszítései közül két, geometrikus mintájú, reprezentatív dekoráció tekinthető meg a múzeum kiállításain, az egyik a Helytartói palota nyolcszögekből álló, festett mennyezete, a másik pedig a Csúcshegyi villa körökből és ívelt oldalú hatszögekből álló, boltíves rekonstrukciója.

A gyűjtemény egyik legjelentősebb festménye és ritkasága is egyben a legiotábor területén előkerült festett Mithras kultuszkép, amelyen az ismert központi jelenet (Mithras legyőzi a bikát) körül Mithras életének főbb állomásait örökitették meg.

A gyűjtemény anyagában, a katonaváros területén, a mai Búvár-Folyamőr utcáknál feltárt, gazdagon díszített villából származó leletanyag emelhető még ki, amelyben megtalálhatók a gólyákat mintázó- és márványozást utánzó festett lábazatok, dionysikus jelenetet ábrázoló stukkótöredékek, sőt még a geometrikus és állatalakos mozaikpadlók is.

A mozaikok egy része a helyszínen látogatható (Hercules villa, Thermae Maiores, polgárváros birkózó mozaik) , más része az Aquincumi Múzeum tárlatain került bemutatásra (Helytartói palota mozaikjai közül 4 padló, Búvár-Folyamőr utcai villa egyik kazettamintás mozaikja), illetve a többi a múzeum raktáraiban rejtőzik.

Vegyél részt játékunkon, rakd ki a mozaikot. (A Mozaik kirakó a feladat)

 --------------------------------------------------------------------------------

A múzeum weboldala:
http://www.btm.hu/

 

Az esemény szervezője: Mozaik Múzeumtúra
Az esemény koordinátora: Örökség Kultúrpolitikai Intézet
Az iskolai program szervezője: Felelős Szülők Iskolája

Facebook esemény: DEMÓ 2 – Digitális Edukációs Múzeumi Órák

A DEMÓ programsorozat virtuális feladatsorát itt találjátok!