Déri Múzeum

A Déri Múzeum az ország egyik legjelentősebb vidéki múzeuma. Az intézmény gyűjteményeiben valamennyi múzeumi szakág jelen van: néprajz, iparművészet, művészettörténet, régészet, numizmatika, irodalomtörténet, hely- és művelődéstörténet, fotótörténet, természettudomány. A neobarokk épület parkját a városban született 20. századi szobrászművész, Medgyessy Ferenc munkái díszítik.
A város kiállítási kultúrája a 20. század elején kezdett kialakulni, miután Löfkovics Artúr műgyűjtő kezdeményezésére 1902-ben megalakult a Városi Múzeum, 1920-ban pedig Déri Frigyes Bécsben élő, a Bácskából származó selyemgyáros is Debrecennek ajándékozta műgyűjteményét, amelynek révén az intézmény kiemelkedett a hasonló múzeumok sorából. A Györgyi Dénes és Münnich Aladár tervei alapján készült Déri Múzeum – a Városi Múzeum kollekcióit megörökölve – 1930-ban nyílt meg. Gyűjteménye fokozatosan egészült ki más ipar- és képzőművészeti, valamint numizmatikai adományokkal. Déri György például – bátyja gesztusát követve – a Kárpát-medence népeinek népművészeti alkotásaiból és ünnepi viseleteiből álló jelentős kollekcióját ajándékozta 1938-ban a múzeumnak.
Az intézmény többek között régészeti, helytörténeti, fegyvertörténeti és a keleti kultúrákat bemutató kiállításaival, továbbá közel három évszázad magyar festészetét áttekintő képtárával várja látogatóit. A felújítás után megnyílt, 2012-es Képeket írni, szavakat rajzolni című tárlat – a klasszikus könyvtörténeti érdekességek mellett – mai magyar képzőművészek szöveges tartalmakat is felhasználó művészeti projektjeinek eredményeit, valamint kortárs magyar írók képzőművészeti vonatkozású kéziratait is bemutatta. A jövőben az élményszerűbbé tett, új állandó kiállítások mellett izgalmas, a kortárs kulturális történésekre reflektáló időszaki tárlatok is várják a látogatókat.
A Déri Múzeum legfontosabb műtárgyhármasaként Munkácsy Mihály híres Krisztus-trilógiáját szokás emlegetni. Az immár fényjátékkal kísért tárlatvezetések az eddiginél is több érdeklődőt vonzhatnak. A képtárban több kisebb méretű, művészi szempontból viszont nagy jelentőségű remekmű is látható, többek között Mányoki Ádámnak, a magyar barokk festészet legfontosabb alakjának talán utolsó festménye, az 1750-es évek elején készült Ótestamentumi aggastyán.4026 Debrecen, Déri tér 1.

Nyitva tartás:Egész évben. Kedd–Vas: 10:00–18:00

+36 52 322 207, +36 52 417 560
www.derimuzeum.hu
deri@derimuzeum.hu

TÁJAK-KOROK-MÚZEUMOK EGYESÜLET

Pecsétszám
904
Kiskönyvtár
233 Déri Múzeum - Munkácsy terem

TEMATIKA

A ajánlatai

A csillagos ég lakói

Régészeti kiállítás

A Csillagos Ég Lakói címet viselő régészeti tárlatunkon a halál általános képét vázolták fel az alkotók.

Déri Múzeum
Debrecen


Mézeskalácsosság

Szív adja szívnek szívesen, Fogadja szíved szívesen!

A fenti idézet olvasható a mézeskalácsos műhelyben kiállított, egyik gazdagon díszített, piros, mézes szíven.

Déri Múzeum
Debrecen


Debreceni kézművesség

Istenfélő mesterek

A 14. században az egyre gyarapodó kézműves iparosok nemcsak lakóhelyüket, a környéket is ellátták termékeikkel. Érdekeik védelmében önálló, zárt testületekbe, céhekbe tömörültek.

Déri Múzeum
Debrecen


A Debreceni Casino

A nemzeti csinosodás terjesztése

A Debreceni Casino 1833-ban alakult meg, fontos célkitűzéseiről alapszabályzatának első pontjából értesülhetünk: „Ezen Casino Egyesületnek czélja, a Nemzetiségnek, nemzeti csinosodásnak, a hasznos olvasás és jobb ízlésű társalkodás útján való terjesztése, s a mellett a nemzeti szorgalomnak előmozdítása.”

Déri Múzeum
Debrecen


A történetíró kultusza

Thaly Kálmán élete és munkássága

Thaly Kálmán a 19. század második felének jellegzetes, meghatározó személyisége volt. Életének nagy részét Pozsonyban és Budapesten töltötte.

Déri Múzeum
Debrecen


A Debreceni Városháza

Az igazat nem hamisítod, az hamisat nem igazítod

Debrecenben a bíráskodás joga a főbíró és tizenkét tagú testülete, a szenátus kezében volt. Debreceni polgár felett csak saját bírái ítélkezhettek.

Déri Múzeum
Debrecen


A kert

Ó, lesz-e nékem valaha egy csendes, barátságos kertem...

Az irodalmi terem a város önképének változását egyetlen szimbolikus figura, Csokonai Vitéz Mihály alakján és kultuszán át mutatja be

Déri Múzeum
Debrecen


Múzeum a múzeumban

A tudás gazdag tárháza

Debrecenben az első muzeális közgyűjtemény, a Városi Múzeum viszonylag későn jött létre.

Déri Múzeum
Debrecen


Fegyvertörténeti kiállítás

Halálos szépségek

A Déri-hagyaték egyik legnagyobb és legszínesebb műtárgycsoportja az újkori fegyvergyűjtemény. Déri Frigyes elsődleges célja nem az volt, hogy egy-egy fegyvertípusból a legteljesebb sorozatot állítsa össze, hanem hogy minél több és minél változatosabb harci eszköz kerüljön a gyűjteménybe.

Déri Múzeum
Debrecen


1848 emlékezete

Én bízom a népben…

A kiállítótérben a forradalmi események debreceni vonatkozásait ismerhetik meg alaposabban a látogatók.

Déri Múzeum
Debrecen


A kert

Ó, lesz-e nékem valaha egy csendes, barátságos kertem...

Az irodalmi terem a város önképének változását egyetlen szimbolikus figura, Csokonai Vitéz Mihály alakján és kultuszán át mutatja be

Déri Múzeum
Debrecen


Nagyerdő

A természet szertára

Az állandó természetrajzi tárlat a Debrecentől északra fekvő és a várossal mára széles sávban összeépült erdő múltjába és jelenébe nyújt bepillantást.

Déri Múzeum
Debrecen


Szamuráj udvarház

Harcművészet vagy harc és művészet

A Déri Múzeum Japán-gyűjteménye nemcsak hazai, nemzetközi mércével mérve is jelentős. Déri Frigyes gyűjtőmunkája során elsősorban olyan jellegzetes japán tárgyakat keresett, amelyek az Edo-korban (1603–1867) készültek

Déri Múzeum
Debrecen


Föld alatti Debrecen

Eszközök, kincsek, emlékek és egy régészeti szenzáció!

A „Föld alatti Debrecen” című kiállításban a városunk területén történt feltárások eredményeit mutatja be a múzeum.

Déri Múzeum
Debrecen


Gubacsapó műhely

Suba a subához – guba a gubához

A debreceni gubás mesterek országosan híresek voltak jó minőségű, tiszta gyapjúból szőtt, hosszú, göndör fürtű, fekete gubáikról.

Déri Múzeum
Debrecen


Én az emberi alakban megjelent Istent akartam ábrázolni...

Én az emberi alakban megjelent Istent akartam ábrázolni. így vallott műveiről az alkotó, akinek a múzeum talán legnépszerűbb kiállítóterében, a Munkácsy Teremben láthatók Krisztus szenvedéstörténetét feldolgozó, monumentális méretű alkotásai.

Déri Múzeum
Debrecen


1848 emlékezete

Én bízom a népben…

A kiállítótérben a forradalmi események debreceni vonatkozásait ismerhetik meg alaposabban a látogatók.

Déri Múzeum
Debrecen


Az Arany Egyszarvú patika

Áldjon meg az Isten bejövetelkor és távozáskor!

Dr. Rotschnek Emil gyógyszerész adományozta Debrecen szabad királyi város múzeumának az Arany Egyszarvú patika felszereléseit, berendezését.

Déri Múzeum
Debrecen


A polgárosodó Debrecen

A városkép változása

A 18. század végére a gazdasági élet irányítását kezükben tartó kereskedőcsaládok a város vezetésében is meghatározó szerepet kaptak.

Déri Múzeum
Debrecen


Mézeskalácsosság

Szív adja szívnek szívesen, Fogadja szíved szívesen!

A fenti idézet olvasható a mézeskalácsos műhelyben kiállított, egyik gazdagon díszített, piros, mézes szíven.

Déri Múzeum
Debrecen


Csodakamra

Csipetnyi mindenség

A wunderkammer (csodakamra) a reneszánsz idején alakult ki a korábbi, ritkaságokból és egzotikus tárgyakból álló gyűjteményekből.

Déri Múzeum
Debrecen


Dobozi temető

A városi előkelőségek nyughelye

Debrecen legnagyobb és legrégebbi ismert temetője a Cegléd, ma Kossuth utcai temető. Három részt különböztettek meg benne, a keletit Rakovszky, az északit Csapó utcai, a legnagyobb kiterjedésű délit Dobozi temetőnek hívták.

Déri Múzeum
Debrecen


Föld alatti Debrecen

Eszközök, kincsek, emlékek és egy régészeti szenzáció!

A „Föld alatti Debrecen” című kiállításban a városunk területén történt feltárások eredményeit mutatja be a múzeum.

Déri Múzeum
Debrecen


Önéletrajz, mit lapozni sem kell..

Medgyessy Ferenc szobrászművész emlékkiállítása

A Déri Múzeum 1977 óta gondozza Medgyessy Ferenc hagyatékát. A gazdag életműből immár harmadik alkalommal, megújult kiállítótérben helyezzük el közismert szobrait, rajzait, domborműveit.

Déri Múzeum
Debrecen


Debrecennek ajándékozom

Déri-emlékterem

A debreceni múzeumügy történetében az 1920-as év döntő fordulatot hozott. Déri Frigyes ez év október 18-án járt először itt, és bejelentette, hogy a Debrecennek adományozza gyűjteményét.

Déri Múzeum
Debrecen


Régi képtár

Képzőművészeti kincsek

A régi képtárban láthatók azok a 17–19. században készült alkotások, melyeknek nagyobb része Déri Frigyes ajándékaként került a múzeumba.

Déri Múzeum
Debrecen


Debrecennek ajándékozom

Déri-emlékterem

A debreceni múzeumügy történetében az 1920-as év döntő fordulatot hozott. Déri Frigyes ez év október 18-án járt először itt, és bejelentette, hogy a Debrecennek adományozza gyűjteményét.

Déri Múzeum
Debrecen