Magyar Földrajzi Múzeum

A Magyar Földrajzi Múzeum 1983 októberében nyitotta meg kapuit Érden, a közelmúltban korszerűsített Wimpffen-kúriában. Alapítója Balázs Dénes földrajztudós volt.
A szakmúzeum gyűjtőköre a geográfiával, valamint a magyar utazókkal, földrajzi felfedezőkkel kapcsolatos tárgyi emlékekre, kéziratokra, fényképekre, könyvekre, személyi hagyatékokra terjed ki. Két állandó kiállítással rendelkezik, és évente több időszakos kiállítást is rendez. Az intézmény tartja fenn – egy különálló épületben – az érdi helytörténeti kiállítást is. A négy teremben látható tárlat a neolitikumtól a 20. századig tekinti át a település történetét, régészeti, néprajzi, helytörténeti emlékeken keresztül.
A 2007-ben megújult Magyar utazók, földrajzi felfedezők című kiállítás azokat a világot járt magyar utazókat mutatja be, akik útjuk során kutató tevékenységet is folytattak. Van köztük vándorlegény, tengerész, őshazakutató, misszionárius, politikai emigráns és szakképzett tudós is. Hat különböző terem tárlói elevenítik fel és hozzák közel a látogató számára mindazt, amit átéltek, láttak és tapasztaltak. A Kárpát-medence tudományos feltárói című kiállításon hazánk területén tevékenykedő geológusok, geográfusok, térképészek és barlangászok munkásságával ismerkedhetnek meg a látogatók.
A múzeum 2001-ben felújított kertje ad helyet a világjáró tudósok szoborparkjának, ahol Antal Károly és Domonkos Béla szobrászművészek alkotásai állítanak emléket a legjelentősebb magyar felfedezőknek.
A szervezett tárlatvezetések mellett a múzeumnak a helybeli óvodákkal, iskolákkal is szoros a kapcsolata; a gyermekek múzeumi órákon, foglalkozásokon, feladatmegoldással egybekötött vetélkedőkön vehetnek részt. Rendszeresen tartanak nyári táborokat, amelyek elsődleges célja a környezetvédelmi tudatformálás. A múzeum könyvtára közel tízezer kötettel várja a kutatókat, diákokat.2030 Érd, Budai út 4.

Nyitva tartás:Lásd a múzeum weboldalán!

+36 23 363 036
www.foldrajzimuzeum.hu
info@foldrajzimuzeum.hu

TÁJAK-KOROK-MÚZEUMOK EGYESÜLET

Pecsétszám
1386
Kiskönyvtár
409 Magyar Földrajzi Múzeum; 597 Magyar Földrajzi Múzeum; 811. Hely- és Sporttörténeti Kiállítás

TEMATIKA

A ajánlatai

A Kárpát-medence feltárói, Magyarország tudományos felfedezői

Az 1988-ban megnyílt kiállítás azoknak a magyar tudósoknak állít emléket, akik élenjáró munkásságukkal Magyarország feltárásához, hazánk tudományos "felfedezéséhez" járultak hozzá. A "Cholnoky-szoba" fő berendezési tárgyai a nagy tudós hajdani dolgozószobájából származnak. A tudós, író és festő Cholnoky Jenő jelképesen "itt látja vendégül" tanítómesterét, Lóczy Lajost, a Balaton kutatóját és annak két tanítványát, Teleki Pál államférfit, a hazai polgári gazdasági földrajz megalapítóját és Prinz Gyulát, az ún. Tiszia-elmélet kidolgozóját.

Magyar Földrajzi Múzeum
Érd


Hely- és sporttörténeti kiállítás

A Magyar Földrajzi Múzeum legújabb kiállítási egysége az érdi Hely- és Sporttörténeti kiállítás. A négyteremnyi tárlat a város történetét a neolitikumtól a XX. századig mutatja be régészeti, néprajzi, helytörténeti emlékeken keresztül.

Magyar Földrajzi Múzeum
Érd


Magyar utazók, földrajzi felfedezők

Az 1983-ban megnyílt első állandó kiállításunk hat egységre bontható. Külön teremben mutatjuk be a Magyar Földrajzi Társaság történetét. A XIII-XVIII. század utazói közül Julianus barát 1235-ös őshazakutató útját, Benyovszky Móric ázsiai, amerikai és madagaszkári tevékenységét, Sajnovics János és Hell Miksa 1768-69-es lappföldi utazását és a Dél-Amerikában tevékenykedő magyar jezsuita misszionáriusokat idézik fel a tárlók.

Magyar Földrajzi Múzeum
Érd