Hadtörténeti Intézet és Múzeum

A Hadtörténeti Intézet és Múzeum a budai Várnegyed északi részén található. Közel százéves működése alatt Európa egyik legrangosabb hadtörténeti intézményévé nőtte ki magát, és híven szolgálja a magyar katonai-hadtörténeti múlt feltárását, kutatását, a tárgyi és írásos emlékek megőrzését és azok bemutatását.
A Hadtörténeti Intézet és Múzeum több intézményrészből tevődik össze. A Kapisztrán téri épület ad otthont a Hadtörténelmi Levéltárnak, a Hadtörténeti Intézetnek, a Hadtörténeti Könyvtárnak, a Hadtörténeti Térképtárnak, a Hadtörténelmi Közlemények Szerkesztőségének és a Hadtörténeti Múzeumnak, amelynek bejárata a Tóth Árpád sétányról nyílik. A Központi Irattár a budapesti Verseny utcában található.
Az 1918-ban létrejött Hadtörténeti Múzeum gyűjteményének alapját az Osztrák–Magyar Monarchia felbomlását követően felszámolt alakulatok anyaga, magánadományokból kapott tárgyak, a Baden bei Wienben kötött egyezmény után a bécsi gyűjteményekből átadott nagyjából 2000 magyar vonatkozású tárgy, illetve a Nemzeti Múzeum által átadott, az 1715 utáni időszakból származó hadtörténeti vonatkozású tárgyi anyag alkotta. A kollekció az 1847-ben klasszicista stílusban épült Nádor laktanya nyugati szárnyában kapott helyet. Az első itteni kiállítás 1937-ben nyílt meg; a gyűjtemények a II. világháború során súlyos károkat szenvedtek, ezért a múzeum újranyitására csak 1949-ben került sor.
A múzeum fegyvergyűjteménye több mint 50 ezer tárgyat számlál. A katonai egyenruha-gyűjtemény 30 ezer tétellel büszkélkedhet, s hasonlóan gazdag a hozzávetőleg 28 ezer darabból álló éremgyűjtemény, illetve az 5000 darabos zászlógyűjtemény is.
A Hadtörténeti Múzeum nevezetes műtárgyai közé tartozik többek között Damjanich Jánosnak, az 1848–49-es forradalom és szabadságharc honvédtábornokának a szablyája, Klapka György díszszablyája, Kiss Ernő ’48-as honvédtábornok szolgálati atillája, az 5. huszárezred 1806-os ezredzászlaja, valamint Farkas Bertalan századosi egyenruhája.
Az állandó kiállítások Magyarország hadtörténetét mutatják be 1815-től 1968-ig, a napóleoni háborúk befejezésétől a csehszlovákiai intervencióig. A múzeum rendezvényein had- és fegyvertörténész, könyv- és levéltáros, valamint múzeumpedagógus szakemberek tartanak tárlatvezetéseket és foglalkozásokat.1014 Budapest, Kapisztrán tér 2–4.

Nyitva tartás: 2014. január 1 - 2014. február 11. A múzeum felújítási és karbantartási munkálatok miatt zárva!

A Múzeum nyitva tartása április 1. és szeptember 30. között:
Hétfő: ZÁRVA
Kedd - Vasárnap: 10:00 - 18:00

október 1. és március 31. között:
Hétfő: ZÁRVA
Kedd - Vasárnap: 10:00 - 16:00


+36 1 325 1600, +36 1 325 1601 (fax)
www.militaria.hu
webmaster@mail.militaria.hu

TÁJAK-KOROK-MÚZEUMOK EGYESÜLET

Pecsétszám
114
Kiskönyvtár
462 Hadtörténeti Múzeum

TEMATIKA

A ajánlatai

Magyarország a Nagy Háborúban

Az első világháborúban a fronton harcoló magyar katonák tevékenységét és hősiességét, valamint a hátország áldozatvállalását helyezi a középpontba a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum (HIM) új, a világháborús centenárium ez évi kiemelt rendezvényeként május 20-án nyíló kiállítása.

HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum
Budapest


A II. világháború magyar és német harceszközei

A makett kiállítás a teljesség igényével mutatja be a magyar és német haderő II. világháború alatt alkalmazott és rendszeresített szárazföldi és légi harci-technikai eszközeit. A kiállított tárgyak hitelesen szemléltetik ennek a korszaknak a haditechnikai eszközállományát.

HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum
Budapest


A Nagy Háború - mire a falevelek lehullanak - lehullottak...

A Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum most megnyíló kiállítása nem egy szokványos háborús tárlat. A háborút, az eseményeket a katona szemszögéből kívánja bemutatni, ahogyan a drótakadály mögül, a lövészárok mélyéből, a hátországba hazagondolva látta a háború borzalmait.

HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum
Budapest


"... És legördült a vasfüggöny" - Magyarország katonai története 1948-1968

1940-es évek végére Magyarországon, szovjet felügyelet mellett, a hatalom teljes egészében a kommunisták kezébe került; Magyarország a Szovjetunió vazallus állama lett, annak minden továbbgyűrűző politikai, gazdasági és katonai következményével együtt. Az elkövetkező mintegy négy évtized a vasfüggöny mögött, Magyarországon az államszocializmus kora, legsötétebb fejezete az 1950-es évek első fele, a Rákosi Mátyás nevével fémjelzett kommunista diktatúra.

HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum
Budapest


Piavetól a Donig - a Dontól a Dunáig Magyarország katonai története 1918-1948

A címben szereplő három folyó a 20. századi magyar történelem jelképévé vált. A Piave az első világháború magyar katonájának a folyója, a magyar katona hősiességének tanúja.

HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum
Budapest


Jelszavaink valának: Haza és haladás

Magyarország Hadtörténete 1815-1866

A HM HIM Hadtörténeti Múzeum 1998-ban, a szabadságharc 150. évfordulója alkalmából megépült időszaki kiállítását 2011-ben ugyan bezárta, de 2012 májusára, a Honvédelem Napjára elkészül a Magyarország katonai történetét 1815-1866 közt bemutató állandó kiállítássor első része. Most viszontláthatjuk többek közt a 48-as kokárdákat, a nemzetőri karszalagokat, gróf Batthyány Lajos miniszterelnök-vértanú, illetve Kiss Ernő altábornagy, aradi vértanú pisztolyát, Guyon Richárd tábornoki atilláját, a II. és III. oszt. Magyar Katonai Érdemrenddel, megismerkedhetünk a honvédzászlók típusaival, a honvédsereg fegyvernemeivel sok, eddig még közönség elé ilyen formában nem került metszet, hirdetmény, levél társaságában.

HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum
Budapest