Kalocsai Érseki Kincstár

Bár klasszikus értelemben vett kincstárat már a korai századok kalocsai érsekei is létesítettek, a gondolat, hogy a főegyházmegye egyházművészeti emlékeit szélesebb közönség számára is látogathatóvá tegyék, az 1980-as években fogalmazódott meg. Ekkor kezdték el összegyűjteni az érsekség területéről, a főszékesegyházból és az érseki palotából származó műtárgyakat.
Mivel a Kalocsán őrzött művészi megmunkálású liturgikus eszközök és viseletek a város török megszállását követően elvesztek vagy megsemmisültek, a nyolcvanas években összeállított kollekció java a 18¬–19. századból származik. Az ennél korábban készült darabok jellemzően utólag, vásárlás vagy ajándékozás útján kerültek a gyűjteménybe.
A Kalocsai Érseki Kincstár első állandó kiállítása az egyházmegyét alapító Szent István király halálának 950. évfordulóján, 1988-ban nyílt meg. Az anyag kezdetben a főszékesegyház emeletén, az egykori káptalani levéltárban kapott helyet, de mivel a kollekció – rossz állapotban lévő templomokból, plébániaépületekből, papi hagyatékokból származó műtárgyak révén – azóta jelentősen gyarapodott, 2002-ben, a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye alapításának ezredik évfordulóján a megújult állandó kiállítás Katona István kanonok-történetíró házába költözött át.
A tárlat a főegyházmegye területéről származó, jelentős történeti és művészettörténeti értékű tárgyi anyag – ötvös- és porcelángyűjtemény, liturgikus textilek tára, festmény-, szobor- és metszettár, bútor- és numizmatikai gyűjtemény – bemutatásával, illetve a megújult gyűjteményben kifüggesztett kétnyelvű tablók segítségével az ezer éves Kalocsai Érsekség történetének áttekintésére vállalkozik.6300 Kalocsa, Hunyadi utca 2.

Nyitva tartás:IV. 1.–X. 31.: Kedd–Vas: 9:00–17:00

+36 78 462 166/207, +36 30 575 0702
www.kincstar.asztrik.hu
kincstar@asztrik.hu

TÁJAK-KOROK-MÚZEUMOK EGYESÜLET

Pecsétszám
381
Kiskönyvtár

TEMATIKA

A ajánlatai

Prokop Péter pap-festőművész életmű kiállítása

Prokop Péter 1919-ben született Kalocsán, és itt is szentelték pappá 1942-ben. Három év kápláni szolgálat után iratkozott be a pesti Képzőművészeti Akadémiára, ahonnan érseke 1948-ban, az iskolák államosítása után visszahívta, így utolsó félévét a főiskolán már nem fejezhette be.

Kalocsai Érseki Kincstár
Kalocsa


Az ezer éves kalocsai érsekség története

Az Érseki Kincstár első állandó kiállítását az egyházmegyét alapító Szent István király halálának 950. jubileumi évében, 1988. augusztus 19-én ezekkel a szavakkal nyitotta meg Dr. Dankó László kalocsai érsek: "A II. Vatikáni Zsinat a Liturgiáról szóló rendelkezésében így tanít: Jóságos édesanyánk, az Egyház mindenkor pártfogolta a szépművészeteket.

Kalocsai Érseki Kincstár
Kalocsa