Keresztény Múzeum

Esztergom

A múzeum gyűjteménye Simor János esztergomi érsek és hercegprímás külföldi utak során beszerzett, illetve hagyatékokból vásárolt magángyűjteményén alapul. A gyűjtemény 1875-ben nyílt meg a közönség előtt, ám ezután is folyamatosan gyarapodott. Kiemelkedő a hatvan olasz reneszánsz festményt tartalmazó Bertinelli-gyűjtemény megvásárlása 1878-ban. 1887-től az Esztergomi Főkáptalan vette át az anyag kezelését, ekkortól viseli az intézmény Keresztény Múzeum nevet. Ezután még két nagyobb gyarapodás történt: egyrészt Ipolyi Arnold magángyűjteménye, másrészt San Marco herceg hagyatéka került a múzeum tulajdonába.
A múzeum a 12. századtól egészen a 20. századig fogja át a vallásos művészetet. A 15–16. századi táblaképeket és faszobrokat bemutató tárlat a későgótikus magyar művészetről ad áttekintést; a gyűjtemény nagy része a Felvidékről származik, hiszen az ország középső részén található emlékek a török hódítás miatt javarészt elpusztultak. A múzeumalapító ezeknek a 19. század végén már használaton kívüli oltártöredékeknek és szobroknak a jelentőségét ismerte fel. A német és osztrák gyűjtemény a 12. és a 16. század körül keletkezett műveket foglal magában, ezek többsége a már említett Ipolyi Arnold-féle kollekció része volt. Az olasz festészetet bemutató gyűjtemény a 13. századtól a 18. századig ívelő időszakról ad képet, az Ipolyi Arnold- és a Bertinelli-gyűjtemény anyagára egyaránt támaszkodva. A németalföldi festményeket tartalmazó kiállítási anyag elsősorban a 15–16. századra koncentrál, bemutatva a kései gótika és a flamand reneszánsz művészet jelentőségét.
A barokk gyűjtemény a német, osztrák, magyar és holland festészetet és szobrászatot állítja a fókuszba, és a híres Balassi Bálint-arcképen túl Bleker és Maulbertsch képeivel is megismerkedhetnek a látogatók. A jelenleg állandó kiállításon nem szereplő 19–20. századi numizmatikai és grafikai gyűjteményeken kívül még egy ikongyűjtemény és egy, a 12–20. századot átfogó iparművészeti gyűjtemény is található a múzeumban.

TEMATIKA

2500 Esztergom, Mindszenty tér 2.
Nyitva tartás:III. 1.–XI. 30.: Szer–Vas: 10:00–17:00

+36 33 413 880
www.keresztenymuzeum.hu
keresztenymuzeum@vnet.hu

TÁJAK-KOROK-MÚZEUMOK EGYESÜLETE

Pecsétszám

1113

Kiskönyvtár

052 Keresztény Múzeum


Németalföldi festészet (XV-XVI. század)

Keresztény Múzeum
EsztergomXIX-XX. századi festmények

Keresztény Múzeum
EsztergomItáliai festészet (XIII-XVIII. század)

Keresztény Múzeum
EsztergomNémet, osztrák és magyar festészet (XVII-XVIII. század)

Keresztény Múzeum
EsztergomKözépkori osztrák és német festészet és szobrászat (XII-XVI. század)

Keresztény Múzeum
EsztergomIparművészet (XII-XIX. század)

Keresztény Múzeum
EsztergomKésőgótikus magyar festészet és szobrászat (XV-XVI. század)

Keresztény Múzeum
EsztergomIkonfestészet (XVI-XX. század)

Keresztény Múzeum
Esztergom