Magyar Nemzeti Múzeum

Gróf Széchényi Ferenc 1802-ben ajándékozta a nemzetnek Magyarországra vonatkozó gazdag gyűjteményét. Ezt a dátumot tekinthetjük a Magyar Nemzeti Múzeum alapítási évének. A kollekció az ország egyik legszebb – Pollack Mihály által tervezett – klasszicista épületében kapott helyet. Az épület a nemzeti függetlenség egyik szimbóluma, fontos helyszíne volt az 1848. március 15-én kirobbant forradalomnak. A jeles nap ma nemzeti ünnep, a múzeum pedig minden évben a megemlékezések egyik helyszíne.
A Magyar Nemzeti Múzeum feladata a magyar nép és Magyarország történetére vonatkozó tárgyi emlékanyag gyűjtése, őrzése, a gyűjtemény tudományos feldolgozása és a közönségnek való bemutatása.
A múzeumban ma több mint egymillió régészeti, numizmatikai, történeti és képzőművészeti műtárgyat tartanak nyilván. Ebből válogatták az állandó kiállítások gazdag anyagát, amely előbb Kr. e. 400 000-től Kr. u. 804-ig tekinti át A magyar föld népeinek történetét, majd Magyarország históriáját mutatja be az államalapítástól 1990-ig.  Külön tárlat foglalkozik 20. századi világhírű, történelemalakító tudósainkkal.
Az állandó kiállítás anyagában látható a szkíta és a kelta kultúrkörhöz tartozó emlékek legismertebb darabja, a pajzsdíszként szolgáló aranylemezből készült szarvas, és itt tekinthető meg a Szent István korából származó koronázási palást is. A gyűjtemény jelentős műtárgyai közé tartozik továbbá a Monomachos korona, a Nyírbátorból származó stallum, de láthatók itt a magyarországi szabadkőművesség emlékei vagy a Magyarország és Ausztria közötti határ „vasfüggönyének” egy darabja is.
A Múzeumkert a főváros egyik kedvelt találkozási helye, ahol számos irodalmi és történelmi személyiségnek állítottak emléket. A lépcsőtől balra található márványoszlop a római Forum Romanumról származik. A kert ma is aktív színtere a város kulturális életének; itt rendezik például minden évben az ország múzeumainak találkozóját, a Múzeumok Majálisát.
A Magyar Nemzeti Múzeum Központi Könyvtára összetétele és nagysága alapján Közép-Európa egyik legjelentősebb régészeti szakkönyvtárának számít.1088 Budapest, Múzeum körút 14–16.

Nyitva tartás:Egész évben. Kedd–Vas: 10:00–18:00

+36 1 338 2122, +36 1 317 7806 (fax)
www.hnm.hu
info@hnm.hu

TÁJAK-KOROK-MÚZEUMOK EGYESÜLET

Pecsétszám
104
Kiskönyvtár
055 Magyar Nemzeti Múzeum

TEMATIKA

A ajánlatai

Kezdd az évet egy rendhagyó tárlatvezetéssel az emlékezés hónapjában!

Idén 75 éve, hogy az 1944. december 22-én kelt 0060-as szigorúan titkos parancs alapján először listázták, majd tömegesen gyűjtötték a magyarországi német származású, vagy csak németes nevű civil férfiakat, nőket, gyerekeket jóvátételi munkára.

Magyar Nemzeti Múzeum
Budapest


Kezdd az évet egy rendhagyó tárlatvezetéssel az emlékezés hónapjában!

Idén 75 éve, hogy az 1944. december 22-én kelt 0060-as szigorúan titkos parancs alapján először listázták, majd tömegesen gyűjtötték a magyarországi német származású, vagy csak németes nevű civil férfiakat, nőket, gyerekeket jóvátételi munkára.

Magyar Nemzeti Múzeum
Budapest


Kezdd az évet egy rendhagyó tárlatvezetéssel az emlékezés hónapjában!

Idén 75 éve, hogy az 1944. december 22-én kelt 0060-as szigorúan titkos parancs alapján először listázták, majd tömegesen gyűjtötték a magyarországi német származású, vagy csak németes nevű civil férfiakat, nőket, gyerekeket jóvátételi munkára.

Magyar Nemzeti Múzeum
Budapest


Kelet és nyugat határán - A Kárpát-medence a Karoling-korban és a honfoglalás korában

„A Kárpát-medence a Karoling-korban és a honfoglalás korában" címmel nyílt és egészült ki a Magyar Nemzeti Múzeum „Kelet és Nyugat határán" című állandó kiállítása. A Kárpát-medence területén feltárt régészeti leleteket bemutató állandó kiállítást teljessé tevő rész megnyitásával Magyarország legnagyobb és leggazdagabb állandó régészeti kiállítása jött létre.

Magyar Nemzeti Múzeum
Budapest


Kelet és nyugat határán - A Kárpát-medence a Karoling-korban és a honfoglalás korában

„A Kárpát-medence a Karoling-korban és a honfoglalás korában" címmel nyílt és egészült ki a Magyar Nemzeti Múzeum „Kelet és Nyugat határán" című állandó kiállítása. A Kárpát-medence területén feltárt régészeti leleteket bemutató állandó kiállítást teljessé tevő rész megnyitásával Magyarország legnagyobb és leggazdagabb állandó régészeti kiállítása jött létre.

Magyar Nemzeti Múzeum
Budapest


Kelet és nyugat határán - A Kárpát-medence a Karoling-korban és a honfoglalás korában

„A Kárpát-medence a Karoling-korban és a honfoglalás korában" címmel nyílt és egészült ki a Magyar Nemzeti Múzeum „Kelet és Nyugat határán" című állandó kiállítása. A Kárpát-medence területén feltárt régészeti leleteket bemutató állandó kiállítást teljessé tevő rész megnyitásával Magyarország legnagyobb és leggazdagabb állandó régészeti kiállítása jött létre.

Magyar Nemzeti Múzeum
Budapest


Kelet és nyugat határán - A Kárpát-medence a Karoling-korban és a honfoglalás korában

„A Kárpát-medence a Karoling-korban és a honfoglalás korában" címmel nyílt és egészült ki a Magyar Nemzeti Múzeum „Kelet és Nyugat határán" című állandó kiállítása. A Kárpát-medence területén feltárt régészeti leleteket bemutató állandó kiállítást teljessé tevő rész megnyitásával Magyarország legnagyobb és leggazdagabb állandó régészeti kiállítása jött létre.

Magyar Nemzeti Múzeum
Budapest


Kelet és nyugat határán - A Kárpát-medence a Karoling-korban és a honfoglalás korában

„A Kárpát-medence a Karoling-korban és a honfoglalás korában" címmel nyílt és egészült ki a Magyar Nemzeti Múzeum „Kelet és Nyugat határán" című állandó kiállítása. A Kárpát-medence területén feltárt régészeti leleteket bemutató állandó kiállítást teljessé tevő rész megnyitásával Magyarország legnagyobb és leggazdagabb állandó régészeti kiállítása jött létre.

Magyar Nemzeti Múzeum
Budapest


A pokol bugyrai

Málenkij robot – Kényszermunka a Szovjetunióban

A Magyar Nemzeti Múzeum november 25-én nyíló új állandó kiállítóhelye „A pokol bugyrai… „Málenkij robot” – Kényszermunka a Szovjetunióban”, a második világháború után tömegesen elhurcolt nők és férfiak számára állít emléket.

Magyar Nemzeti Múzeum
Budapest


Magyarország története az államalapítástól 1990-ig

A 2002-ben alapításának 200. évfordulóját ünneplő Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményeiben világhírű tárgyak találhatók, melyek közül számos az 1996-ban, a millecentenárium alkalmából megnyílt állandó történeti kiállításban látható. A kiállítás az államalapítástól, az önálló királyi hatalom megszervezésétől a demokratikus rendszerváltásig, 1990-ig mutatja be Magyarország történetét, de a múzeum őrzi a magyar koronázási palástot is.

Magyar Nemzeti Múzeum
Budapest


Tanulmány Raktár

Tanulmány Raktár néven, ebben a különleges - a nagyközönség elől legtöbbször elzárt - teremben a kerámia-, üveg- és porcelángyűjteményünk kiemelkedő darabjait mutatjuk be ingyenes vezetések keretében (csak a belépőjegyet kell megváltani) adott időpontokban.

Magyar Nemzeti Múzeum
Budapest


Koronázási palást

A palást eredetileg harang alakú, zárt miseruha volt, amelyet később alakítottak át palásttá. A ráhímzett donációs felirat szerint Szent István király (997-1038) és Gizella királyné készíttette és ajándékozta 1031-ben a székesfehérvári Szűz Mária-egyháznak. Alapanyaga rozettamintás bizánci selyem, amelyet csaknem teljesen beborít az aranyszállal hímzett díszítés.

Magyar Nemzeti Múzeum
Budapest


Lapidárium - római kőtár

A kiállítás a múzeum nemzetközileg is számon tartott gazdag gyűjteményéből a legjellemzőbb kőemlék típusokat mutatja be: urnatartó kőedényt, sírköveket, szarkofágokat, kis, templom formájú síremlékek elemeit, isteneknek szentelt fogadalmi oltárokat és építkezéseket megörökítő feliratokat.

Magyar Nemzeti Múzeum
Budapest


Középkori és kora újkori kőtár

A kiállítás a gyűjteményi anyagnak megfelelően két részre tagolódik: a kiállítási tér lejáratok felöli részébe kerültek az építészeti emlékek; a rendkívül gazdag sírkőgyűjtemény zömmel Budáról, de az ország más területeiről is származó darabjai a középkori sírkövek főbb típusait, formai jegyeik alakulását mutatják be a különböző stíluskorszakokban.

Magyar Nemzeti Múzeum
Budapest