Magyar Nemzeti Múzeum Palóc Múzeuma

1891-ben alapították meg a Nógrád Vármegyei Múzeumi Társulatot, amely a nógrádi műkincsek összegyűjtését tűzte ki célul. A gyűjtemény az ajándékozások során gyorsan gyarapodott, ezért Wälder Gyula építész tervei alapján 1914-ben hozzákezdtek egy állandó múzeum építéséhez, de a tárlat csak 1931-ben vált látogathatóvá. Az intézmény az alapító, Nagy Iván történész tiszteletére a Nógrádvármegyei Nagy Iván Múzeum nevet kapta. A II. világháború alatt a gyűjtemény jelentős része elpusztult, így 1945 után újra kellett kezdeni a gyűjtőmunkát. A Palóc Múzeum nevet az intézmény 1950-től viseli, 2013-tól pedig a Magyar Nemzeti Múzeum filiáléjaként működik.
A múzeum A bölcsőtől a sírig – Paraszti ünnepek és hétköznapok Nógrád megyében című központi kiállítása a 19. század végétől ad áttekintést a számos archaikus vonást felmutató nógrádi parasztság életéről. A tárlat fókuszában a családi élet eseményei állnak; megismerhetjük a gyermekszületéssel kapcsolatos paraszti elképzeléseket, a paraszti élet különböző stációit. Az ünnepnapok közül a vasárnapnak és az egyházi év különleges alkalmainak a paraszti kultúrában betöltött szerepéről is tájékozódhatunk.
A Tudós köznemesi könyvtár – Nemzeti történelmünk tüköre címet viselő tárlaton az alapító, Nagy Iván történész a múzeumnak ajándékozott hagyatéka egy részével találkozhat az érdeklődő, a nemzeti történelem kronologikus csomópontjaihoz igazítva, a honfoglalástól a polgárosodás korszakáig. A kiállítás egyben kutatóhelyként is működik; a könyvtár állománya eredetileg mintegy tízezer kötetet tesz ki, ám az anyag legértékesebb része az Országos Széchényi Könyvtárban van letétként.
A múzeum szabadtéri néprajzi gyűjteménnyel is rendelkezik (palóc skanzen), amely a 19. század eleji-közepi állapotokat rekonstruálja. A faház Karancskesziből származik, és 1932-ben került Balassagyarmatra, majd később gazdasági udvarral és az ehhez tartozó épületekkel (istálló, pajta, olajütő) bővült. A skanzen 1996-ban egy kiskápolnával és egy feszület-rekonstrukcióval lett gazdagabb.2660 Balassagyarmat, Palóc liget 1.

Nyitva tartás:Egész évben. Kedd–Szo: 9:00–16:00

+36 35 500 133, +36 35 300 168 (fax)
www.palocmuzeum.hu
info@palocmuzeum.hu

TÁJAK-KOROK-MÚZEUMOK EGYESÜLET

Pecsétszám
1206
Kiskönyvtár

TEMATIKA

A ajánlatai

Mikszáth relikviák

Mikszáth Kálmán 1847. január 16-án született Szklabonyán (Mikszáthfalván) és 1910. május 28-án halt meg Budapesten. Debreceni jogi tanulmányok után tisztviselő volt Balassagyarmaton. 1869-jelentek meg írásai. 1873-tól a fővárosban újságíró.

MNM Palóc Múzeuma
Balassagyarmat


Tudós köznemesi könyvtár - Nemzeti történelmünk tüköre

A magyar múzeumügy születésének bicentenáriumán jubileumi hangsúlyt kap a Nógrádvármegyei Múzeum alapításának évfordulója is. Nagy Iván genealógus történész akadémikus 1891. március 15-én alapította meg a múzeumot szülővárosában, Balassagyarmaton. A példás életű tudós egyenes ági örökös híján minden javát a közügy oltárára szentelte.

MNM Palóc Múzeuma
Balassagyarmat


Látványtár - Tanulmányi raktár

A palóc etnokultúra kincsestára

A látványtárban megtekinthető több mint ezer műtárgy. A palóc népművészet legszebb alkotásai mellett Madách Imréhez és Mikszáth Kálmánhoz kapcsolódó rekvizitumok és Balassagyarmat történetére vonatkozó tárgyak, dokumentumok láthatóak.

MNM Palóc Múzeuma
Balassagyarmat


Madách relikviák

Madách Imre 1823. januárjában született Alsósztregován és ugyanitt halt meg 1864. októberében. Régi nemesi családból származott. Tanulmányait Vácott és Pesten végezte, majd 1840-ben visszatért szülőmegyéjébe, Nógrádba. Itt először aljegyző lett a reformpárti Sréter István alispán mellett. Mint a szabadelvű ellenzék egyik bátor hangú helyi szónoka hamarosan ismertté lett a megye politikai életében.

MNM Palóc Múzeuma
Balassagyarmat


A bölcsőtől a sírig - Paraszti ünnepek és hétköznapok Nógrád megyében

A kiállítás az elmúlt 100-120 év paraszti életformájáról ad áttekintést. A kedvezőtlen természeti adottságok, a történeti, társadalmi körülmények sajátos alakulása korlátozta az itt élők lehetőségeit. A környék parasztságának életmódja, kultúrája tehát lassabban változott, s számos régies vonást örökített át századunkra.

MNM Palóc Múzeuma
Balassagyarmat