Magyar Nemzeti Múzeum Palóc Múzeuma

1891-ben alapították meg a Nógrád Vármegyei Múzeumi Társulatot, amely a nógrádi műkincsek összegyűjtését tűzte ki célul. A gyűjtemény az ajándékozások során gyorsan gyarapodott, ezért Wälder Gyula építész tervei alapján 1914-ben hozzákezdtek egy állandó múzeum építéséhez, de a tárlat csak 1931-ben vált látogathatóvá. Az intézmény az alapító, Nagy Iván történész tiszteletére a Nógrádvármegyei Nagy Iván Múzeum nevet kapta. A II. világháború alatt a gyűjtemény jelentős része elpusztult, így 1945 után újra kellett kezdeni a gyűjtőmunkát. A Palóc Múzeum nevet az intézmény 1950-től viseli, 2013-tól pedig a Magyar Nemzeti Múzeum filiáléjaként működik.
A múzeum A bölcsőtől a sírig – Paraszti ünnepek és hétköznapok Nógrád megyében című központi kiállítása a 19. század végétől ad áttekintést a számos archaikus vonást felmutató nógrádi parasztság életéről. A tárlat fókuszában a családi élet eseményei állnak; megismerhetjük a gyermekszületéssel kapcsolatos paraszti elképzeléseket, a paraszti élet különböző stációit. Az ünnepnapok közül a vasárnapnak és az egyházi év különleges alkalmainak a paraszti kultúrában betöltött szerepéről is tájékozódhatunk.
A Tudós köznemesi könyvtár – Nemzeti történelmünk tüköre címet viselő tárlaton az alapító, Nagy Iván történész a múzeumnak ajándékozott hagyatéka egy részével találkozhat az érdeklődő, a nemzeti történelem kronologikus csomópontjaihoz igazítva, a honfoglalástól a polgárosodás korszakáig. A kiállítás egyben kutatóhelyként is működik; a könyvtár állománya eredetileg mintegy tízezer kötetet tesz ki, ám az anyag legértékesebb része az Országos Széchényi Könyvtárban van letétként.
A múzeum szabadtéri néprajzi gyűjteménnyel is rendelkezik (palóc skanzen), amely a 19. század eleji-közepi állapotokat rekonstruálja. A faház Karancskesziből származik, és 1932-ben került Balassagyarmatra, majd később gazdasági udvarral és az ehhez tartozó épületekkel (istálló, pajta, olajütő) bővült. A skanzen 1996-ban egy kiskápolnával és egy feszület-rekonstrukcióval lett gazdagabb.2660 Balassagyarmat, Palóc liget 1.

Nyitva tartás:Egész évben. Kedd–Szo: 9:00–16:00

+36 35 500 133, +36 35 300 168 (fax)
www.palocmuzeum.hu
info@palocmuzeum.hu

TÁJAK-KOROK-MÚZEUMOK EGYESÜLET

Pecsétszám
1206
Kiskönyvtár

TEMATIKA

A ajánlatai

Madách relikviák

Madách Imre 1823. januárjában született Alsósztregován és ugyanitt halt meg 1864. októberében. Régi nemesi családból származott. Tanulmányait Vácott és Pesten végezte, majd 1840-ben visszatért szülőmegyéjébe, Nógrádba. Itt először aljegyző lett a reformpárti Sréter István alispán mellett. Mint a szabadelvű ellenzék egyik bátor hangú helyi szónoka hamarosan ismertté lett a megye politikai életében.

MNM Palóc Múzeuma
Balassagyarmat


Mikszáth relikviák

Mikszáth Kálmán 1847. január 16-án született Szklabonyán (Mikszáthfalván) és 1910. május 28-án halt meg Budapesten. Debreceni jogi tanulmányok után tisztviselő volt Balassagyarmaton. 1869-jelentek meg írásai. 1873-tól a fővárosban újságíró.

MNM Palóc Múzeuma
Balassagyarmat


Látványtár - Tanulmányi raktár

A palóc etnokultúra kincsestára

A látványtárban megtekinthető több mint ezer műtárgy. A palóc népművészet legszebb alkotásai mellett Madách Imréhez és Mikszáth Kálmánhoz kapcsolódó rekvizitumok és Balassagyarmat történetére vonatkozó tárgyak, dokumentumok láthatóak.

MNM Palóc Múzeuma
Balassagyarmat


A bölcsőtől a sírig - Paraszti ünnepek és hétköznapok Nógrád megyében

A kiállítás az elmúlt 100-120 év paraszti életformájáról ad áttekintést. A kedvezőtlen természeti adottságok, a történeti, társadalmi körülmények sajátos alakulása korlátozta az itt élők lehetőségeit. A környék parasztságának életmódja, kultúrája tehát lassabban változott, s számos régies vonást örökített át századunkra.

MNM Palóc Múzeuma
Balassagyarmat


Tudós köznemesi könyvtár - Nemzeti történelmünk tüköre

A magyar múzeumügy születésének bicentenáriumán jubileumi hangsúlyt kap a Nógrádvármegyei Múzeum alapításának évfordulója is. Nagy Iván genealógus történész akadémikus 1891. március 15-én alapította meg a múzeumot szülővárosában, Balassagyarmaton. A példás életű tudós egyenes ági örökös híján minden javát a közügy oltárára szentelte.

MNM Palóc Múzeuma
Balassagyarmat