Smidt Múzeum

A szombathelyi Smidt Múzeumot 1968-ban alapította Dr. Smidt Lajos nyugalmazott kórházigazgató, sebész főorvos, aki Szombathely városának és Vas megye közönségének ajándékozta értékes iparművészeti és kultúrtörténeti magángyűjteményét. A főorvos hat évtizeden át fáradhatatlanul gyűjtötte a múlt becses emlékeit, azzal a céllal, hogy egykor majd közkinccsé tegye. A múzeum különlegessége, hogy az itt látható műtárgyak legnagyobb részét a gyűjtő ajándékba kapta hálás betegeitől. Az orvos–beteg kapcsolatnak köszönhetően a dunántúli birtokos nemesek közül sokan – például a Batthyány, Bezerédj, Cziráky és az Erdődy család – több évszázada őrzött ereklyéiket ajándékozták Smidt Lajosnak, a műkincsek történeteivel együtt.
A 2009 és 2012 közt teljesen megújított, interaktív kiállítás három szinten tárul a látogatók elé. A földszinten az alapító sokoldalú személyiségével ismerkedhetünk meg. Ezt követően Smidt régiségtárának, hadtörténeti és fegyvergyűjteményének darabjait kutatásra hívó fiókrendszerben, tapintható műtárgyak révén, képnézegető és satírozó-asztal segítségével lehet felfedezni. Az európai és magyar könyvtörténeti ritkaságok megtekintése után a 16–17. századi velencei, németalföldi, francia nyomdászcsaládok nyomdajeleivel pecsételhetnek a gyerekek.
Az egyik emeleti szárnyban numizmatikai és orvostörténeti kiállítás látható, valamint üvegművészeti és időszaki kiállítások számára nyílik tér. A másik emeleti szárnyban a 17–19. század művészetét és életmódját bemutató barokk, empire, biedermeier termek idézik fel a dunántúli nemesség és polgárság miliőjét. Szombathely város és Vas megye történetének felidézése mellett számos történelmi személyiséghez kapcsolódó emlék hívja magára a figyelmet. Bútorok, festmények (Munkácsy, Barabás, Dorffmaister, Lotz, Orlai Petrich, Sterio), üvegek, porcelánok (Herend, Altwien, Meissen), ötvösművek, hangszerek, kéziratok (Deák Ferenc, gróf Széchenyi István, Liszt Ferenc, Jókai Mór), viselettörténeti anyag és óragyűjtemény várja itt a látogatókat.
A Szombathelyen 1897-től 1974-ig közlekedő villamos egyik utolsó, a múzeumudvaron látható kocsija az intézmény sokszínű múzeumpedagógiai kínálatához nyújt újabb témát és helyszínt.9700 Szombathely, Hollán Ernő utca 2.

Nyitva tartás:Egész évben. Kedd–Pént: 10:00–17:00

+36 94 311 038, +36 20 433 6340
www.smidtmuzeum.hu
postmaster@smidtmuzeum.t-online.hu

TÁJAK-KOROK-MÚZEUMOK EGYESÜLET

Pecsétszám
1810
Kiskönyvtár

TEMATIKA

A ajánlatai

Könyvgyűjtemény

A fegyverfalak ölelésében álló könyves szekrény a 15-17. századi régi és ritka könyvek gyűjteményének európai anyagából mutatja be a legszebb példányokat.

Smidt Múzeum
Szombathely


Hadtörténeti kiállítás

Smidt doktor "Hadikiállításához" érve a magyar történelem egyes fejezetei bontakoznak ki előttünk: a középkori kardok után a kuruckor, majd az 1848/49-es szabadságharc és Ferenc József korának világháborús emlékei.

Smidt Múzeum
Szombathely


Régiségtár

A régiségek világában élő, Szombathelyen megtelepedő orvos Régiségtárához az átvezetési pontot a kiegyezés korának szombathelyi származású igazságügyi minisztere, Horváth Boldizsár díszalbuma képezi.

Smidt Múzeum
Szombathely


Empire terem - Művészet és életmód a 19. század első felében

A 18. század közepétől alakuló új stílus, a klasszicizmus fennkölt és harmonikus szépségideálja szembeszegült a barokk és rokokó nyugtalanságával. A pesti Vogel műhely, majd a Steindl műhely hozta létre a bútorművesség kiemelkedő alkotásait hazánkban.

Smidt Múzeum
Szombathely


Biedermeier terem

Harmadik felújított termünkben a 19. század tízes éveitől a huszadik század elejéig terjedő időszak művészetét, életmódját és lakáskultúráját mutatjuk be. A műtárgyak jórészt a biedermeier stílust, a "táblabírák korát" és a romantikát képviselik. A század második feléből a historizmus és a realizmus jegyében készült műalkotások láthatók.

Smidt Múzeum
Szombathely


A múzeumalapító emlékezete

A kiállításba belépve a kórházigazgató főorvos Dr. Smidt Lajos (1903-1975), múzeumalapító személyiségével ismerkedhetünk meg személyes tárgyai közvetlen, polgári miliőjében. A Smidt gyűjtemény létrejöttének mikéntjére találjuk meg a választ, ha körültekintünk az orvos, a művészetek vonzásában élő költő, és fáradhatatlan gyűjtő világában.

Smidt Múzeum
Szombathely


Barokk terem - Késő reneszánsz és barokk művészet

A 17. századi egyházi művészetet hazai egyházi emlékek, fa-epitáfium, faszobrok, kolostori munkák, szentek ábrázolásai képviselik az üvegvitrinben.

Smidt Múzeum
Szombathely


Orvostörténeti kiállítás

Az alapító hivatásától indíttatva különös gonddal és érdeklődéssel gyűjtötte az orvoslás és a gyógyászat múltjáról szóló emlékeket. Az orvostudomány fejlődését gazdag anyag szemlélteti a római kortól századunkig. Római kori koponya, orvosi műszerek, tűk, kanalak figurális csonttégelyek, többrekeszes fémládika után a későbbi századok orvosi és gyógyszerészeti emlékei sorakoznak.

Smidt Múzeum
Szombathely


Fotótörténeti kiállítás

A kiállítás a fényképezés történetét a 19. század közepétől napjainkig illusztrálva mutatja be a mérföldkövet jelentő technikákat, valamint a fényképészek kísérletező kedvét és művészi tehetségét tükröző dokumentumokat: öt dagerrotípiát - köztük színezett sztereo-dagerrotípiát -, talbotípiát másolatban, két ferrotípiát, és két kromotípiát.

Smidt Múzeum
Szombathely


Óragyűjtemény

A régmúlt idők emberei az idő múlását egyszerű eszközökkel, napórákkal, víziórákkal mérték. Az első kerekes, mechanikus szerkezetű órát a középkorban készítették el. A reneszánsz, a barokk, a rokokó, a klasszicizmus formái és díszítőelemei az óraművességben is érvényt szereztek maguknak és jellemző típusokat hoztak létre, megannyi iparművészeti remekművet.

Smidt Múzeum
Szombathely


Üvegművészeti kiállítás

A magyarországi üvegművesség fejlődésére már a 15. századtól meghatározó hatású a velence-muránoi üvegművészet. Az importüvegek nagy része Velencéből származott, ennek szép példája a 19. századi gyertyatartó. Üveghutáink a 16-17. században a töröktől viszonylag szabad területeken, a Dunántúlon, a Felvidéken és Erdélyben találhatóak, ahol az erdős területek elősegítették a huták kialakulását.

Smidt Múzeum
Szombathely


Pénztörténeti kiállítás

A pénzgyűjteményben érem és papírpénzek láthatók az ókortól a 19. század végéig. Görög városállamok, római köztársasági és császárkori pénzek között felfedezhetjük Julius Caesar, Galba, Otho, Vitellius és Theodosius császár érmeit. Ezt követik az Árpád házi királyok kisebb ezüst pénzei, köztük Szent István dénár, bécsi dénárok az 1200-as évekből.

Smidt Múzeum
Szombathely