Thury-vár

A magyar vegyipar kiválóságát mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a magyar Nobel-díjasok közül a legtöbben – szám szerint négyen – kémiai Nobel-díjban részesültek. Közép-Európa egyetlen önálló vegyészeti múzeuma is hazánkban működik, egyedülálló kulisszák között, a várpalotai Thury-várban. A Balatonhoz közel, a Bakony lábánál fekvő városnak a vegyészettel való kapcsolatát a lignitbányászat és az itt előállított pétisó alapozta meg. A 2013-ban ötvenéves fennállását ünneplő Vegyészeti Múzeum 2009 óta a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum részeként működik.
A múzeum a Thury-vár második emeletén, négy teremben mutatja be anyagait, teljesen felújított, modern megjelenésű, a kor igényeit kielégítő formában. A nagyteremben a magyar kémia és vegyipar története mutatkozik be. Ezt egészíti ki a vegyipar különböző ágazatainak ismertetésére kialakított szigetek információs és tárgyi anyaga olyan témakörökben, mint a festékipar, a mezőgazdasági kémia és a mindennapok kémiája: háztartásvegyipar, robbanóanyag-gyártás, kőolaj-feldolgozó ipar, műanyag- és gumiipar, szikvízgyártás, gázgyártás.
Szintén a nagyteremben látható egy impozáns megjelenésű mérlegkiállítás, A vegyipar allegóriája című nagyméretű gobelin kép, valamint a gyógyszergyártás eszközeit bemutató blokk. A kémiai laboratórium eszközei az egyik kisteremben vehetők szemügyre, a másikban pedig a vegyipar és a számítástechnika összefüggéseibe tekinthet be a látogató. Az utolsó kisteremben egy alkimista kemence és az alkímia történetének rövid ismertetése található, továbbá a 18–19. század vegyi termékeinek gyártását bemutató nagyméretű makettek és erőátviteli modellek, de a gyufagyártás történetével is megismerkedhetnek itt az érdeklődők.8100 Várpalota, Hunyadi Mátyás tér 1.

Nyitva tartás:Lásd a múzeum weboldalán!

+36-88-472-305
http://thuryvar.hu
info@thuryvarkft.hu

TÁJAK-KOROK-MÚZEUMOK EGYESÜLET

Pecsétszám
1944; 1987
Kiskönyvtár
192 Magyar Vegyészeti Múzeum; 226 Bányásztörténeti Gyűjtemény

TEMATIKA

A ajánlatai

A magyar vegyipar fejlődése 1919-1945-ig

Annak ellenére, hogy a fontosabb vegyipari nyersanyagok lelőhelyei a trianoni békeszerződés által kijelölt új országhatáron kívülre estek, a két világháború között vegyiparunk jelentősen fejlődött. Az 1920-as évek elején a fő törekvés az olyan termékek gyártásának megindítása volt, amelyek termelése az új országhatárok megvonása miatt megszakadt.

Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Vegyészeti Múzeuma
Várpalota


Vegyiparunk és Gyógyszeriparunk az ezredfordulón

A tárlat anyagát két nagy tablón helyeztük el: külön felületeken mutatjuk be a fővárosi és a vidéki vegyipari és gyógyszeripari nagyvállalatokat. Az üzemek fényképfelvételei mellett vállalati jelentések, vállalati lapok példányai, valamint vegyipari szakfolyóiratok mintapéldányai is megtalálhatók.

Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Vegyészeti Múzeuma
Várpalota


Híres magyar vegyészek arcképcsarnoka

A múzeum főlépcsőházában létesített történelmi arcképcsarnokban azoknak a magyar tudósoknak, ipari szakembereknek a portréja van elhelyezve, akik a kémiaoktatás, a vegyészeti tudomány és a vegyipar fejlesztése terén kiemelkedőt alkottak.

Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Vegyészeti Múzeuma
Várpalota


A reformkor vegyészete

A kiállítás általános képet ad arról, hogy Magyarországon a korszerű, nagyipari jellegű, tőkés termelési módszerekre való áttérés csak nagyon lassan bontakozott ki, melynek oka a vállalkozási kedv és a tőke hiánya mellett, főleg a korlátozóan ható, tudatos osztrák iparpolitika volt.

Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Vegyészeti Múzeuma
Várpalota


Egyetemtörténeti kiállítás

A tablósorozat az 50 éves fennállását ünneplő Veszprémi Vegyipari Egyetem jubileumára készült. A kiállítás az 1949-ben alapított intézmény fejlődését mutatja be az alapítástól napjainkig.

Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Vegyészeti Múzeuma
Várpalota


Vegyészet az ókortól a reformkorig

A Kárpát-medencében bizonyíthatóan már a honfoglalást megelőzően is folyt olyan tevékenység, amely egyes anyagok átalakításával, tehát kémiai változások előidézésével foglalkozott. A római uralom idején kiterjedt aranybányászatot a honfoglaló magyarok utódai tovább folytatták. Volt fémkohászat, és abban az időben korszerűnek mondható kémiai ismeretekkel rendelkező szakemberek működtek közre az ötvözetek előállításában, a finomítók és a pénzverdék ellenőrzésében.

Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Vegyészeti Múzeuma
Várpalota


A kémiaoktatás története 1750-1950

A XVIII. sz. közepéig a természettudományok csak a filozófia részeként jelentek meg az oktatásban. A jezsuita rendek tanítási rendszerét az 1599-ben kiadott Ratio Studiorum szabályozta: "A jelentőséggel bíró dolgokban Arisztotelésztől el ne térj!". A protestáns iskolák tanárai azonban már a nyugati egyetemeken tanultak, és az ott megszerzett korszerű tudást adták tovább tanítványaiknak; a kémiát a fizika tantárgy részeként tárgyalták.

Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Vegyészeti Múzeuma
Várpalota


Az 1940-50-es évek kémiai laboratóriuma

A II. emeleten az 1950-es évek laborjában találja magát a látogató, ahol többek között Zemplén Géza híres vegyész laborasztala és felszerelése, gázlánggal fűthető szárítószekrény és számos eredeti tárgy idézi fel az 50-es évek laboratóriumát.

Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Vegyészeti Múzeuma
Várpalota


Számítástechnika a vegyipar szolgálatában

A vegyiparban használatos számítástechnikai eszközöket bemutató kiállítás fő érdekessége az 1960-as években elsőként vegyipari folyamatok irányítására használt GIER típusú számítógép. A dán tervezésű berendezést a Péti Nitrogénművek 420 to/nap kapacitású Ammónia 2. üzeme paramétereinek kiértékelésére alkalmazták.

Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Vegyészeti Múzeuma
Várpalota


A kémiai kisérleti oktatás fejlődése

A "Kémiai kísérletezés eszközeinek fejlődése" című kiállításunkat 2004 áprilisában nyitottuk meg elsősorban a Magyar Vegyészeti Múzeum idevonatkozó könyveinek a felhasználásával. A kiállítást Kapocsi Margit Katalin kémiatanárnő, a Magyar Vegyészeti Múzeum külsőse állította össze, aki az oktatási programunk kidolgozásában és megvalósításában azóta is aktívan részt vesz.

Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Vegyészeti Múzeuma
Várpalota


A várpalotai vár története festményeken

A Thury-vár főbejáratában látható nagyméretű festmények a millecentenárium tiszteletére kiírt pályázatra készültek 1996-ban. 2 db 2,6 x 5,4 m, 3 db 2,6 x 2,6 m és 2 db 100 x 80 cm képből álló sorozatot a Képző és Iparművészeti Lektorátus zsűrizte. A festményeken a vár történetének fontosabb ostromai (1566, 1593-as ostromok) láthatók, a vár építésének és békés hétköznapjainak ábrázolásával együtt.

Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Vegyészeti Múzeuma
Várpalota


Mérlegkiállítás

Értékes darab a XX. század elején készült nagyméretű táramérleg és Than Károly ún. higanyos súlysorozata. Láthatunk még XIX. századi levélmérleget; gabona minőségmérőt, amellyel a gabona hektolitersúlyát lehet megállapítani. A már említett Than súlysorozaton kívül latsúlysorozatot, gyógyszertári súlykészletet, analitikai- és táramérleg súlysorozatokat is láthatnak a látogatók.

Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Vegyészeti Múzeuma
Várpalota