Thury-vár

A magyar vegyipar kiválóságát mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a magyar Nobel-díjasok közül a legtöbben – szám szerint négyen – kémiai Nobel-díjban részesültek. Közép-Európa egyetlen önálló vegyészeti múzeuma is hazánkban működik, egyedülálló kulisszák között, a várpalotai Thury-várban. A Balatonhoz közel, a Bakony lábánál fekvő városnak a vegyészettel való kapcsolatát a lignitbányászat és az itt előállított pétisó alapozta meg. A 2013-ban ötvenéves fennállását ünneplő Vegyészeti Múzeum 2009 óta a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum részeként működik.
A múzeum a Thury-vár második emeletén, négy teremben mutatja be anyagait, teljesen felújított, modern megjelenésű, a kor igényeit kielégítő formában. A nagyteremben a magyar kémia és vegyipar története mutatkozik be. Ezt egészíti ki a vegyipar különböző ágazatainak ismertetésére kialakított szigetek információs és tárgyi anyaga olyan témakörökben, mint a festékipar, a mezőgazdasági kémia és a mindennapok kémiája: háztartásvegyipar, robbanóanyag-gyártás, kőolaj-feldolgozó ipar, műanyag- és gumiipar, szikvízgyártás, gázgyártás.
Szintén a nagyteremben látható egy impozáns megjelenésű mérlegkiállítás, A vegyipar allegóriája című nagyméretű gobelin kép, valamint a gyógyszergyártás eszközeit bemutató blokk. A kémiai laboratórium eszközei az egyik kisteremben vehetők szemügyre, a másikban pedig a vegyipar és a számítástechnika összefüggéseibe tekinthet be a látogató. Az utolsó kisteremben egy alkimista kemence és az alkímia történetének rövid ismertetése található, továbbá a 18–19. század vegyi termékeinek gyártását bemutató nagyméretű makettek és erőátviteli modellek, de a gyufagyártás történetével is megismerkedhetnek itt az érdeklődők.8100 Várpalota, Hunyadi Mátyás tér 1.

Nyitva tartás:Lásd a múzeum weboldalán!

+36-88-472-305
http://thuryvar.hu
info@thuryvarkft.hu

TÁJAK-KOROK-MÚZEUMOK EGYESÜLET

Pecsétszám
1944; 1987
Kiskönyvtár
192 Magyar Vegyészeti Múzeum; 226 Bányásztörténeti Gyűjtemény

TEMATIKA

A ajánlatai

Az 1940-50-es évek kémiai laboratóriuma

A II. emeleten az 1950-es évek laborjában találja magát a látogató, ahol többek között Zemplén Géza híres vegyész laborasztala és felszerelése, gázlánggal fűthető szárítószekrény és számos eredeti tárgy idézi fel az 50-es évek laboratóriumát.

Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Vegyészeti Múzeuma
Várpalota


Híres magyar vegyészek arcképcsarnoka

A múzeum főlépcsőházában létesített történelmi arcképcsarnokban azoknak a magyar tudósoknak, ipari szakembereknek a portréja van elhelyezve, akik a kémiaoktatás, a vegyészeti tudomány és a vegyipar fejlesztése terén kiemelkedőt alkottak.

Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Vegyészeti Múzeuma
Várpalota


Egyetemtörténeti kiállítás

A tablósorozat az 50 éves fennállását ünneplő Veszprémi Vegyipari Egyetem jubileumára készült. A kiállítás az 1949-ben alapított intézmény fejlődését mutatja be az alapítástól napjainkig.

Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Vegyészeti Múzeuma
Várpalota


Vegyészet az ókortól a reformkorig

A Kárpát-medencében bizonyíthatóan már a honfoglalást megelőzően is folyt olyan tevékenység, amely egyes anyagok átalakításával, tehát kémiai változások előidézésével foglalkozott. A római uralom idején kiterjedt aranybányászatot a honfoglaló magyarok utódai tovább folytatták. Volt fémkohászat, és abban az időben korszerűnek mondható kémiai ismeretekkel rendelkező szakemberek működtek közre az ötvözetek előállításában, a finomítók és a pénzverdék ellenőrzésében.

Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Vegyészeti Múzeuma
Várpalota


Vegyiparunk és Gyógyszeriparunk az ezredfordulón

A tárlat anyagát két nagy tablón helyeztük el: külön felületeken mutatjuk be a fővárosi és a vidéki vegyipari és gyógyszeripari nagyvállalatokat. Az üzemek fényképfelvételei mellett vállalati jelentések, vállalati lapok példányai, valamint vegyipari szakfolyóiratok mintapéldányai is megtalálhatók.

Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Vegyészeti Múzeuma
Várpalota


A kémiaoktatás története 1750-1950

A XVIII. sz. közepéig a természettudományok csak a filozófia részeként jelentek meg az oktatásban. A jezsuita rendek tanítási rendszerét az 1599-ben kiadott Ratio Studiorum szabályozta: "A jelentőséggel bíró dolgokban Arisztotelésztől el ne térj!". A protestáns iskolák tanárai azonban már a nyugati egyetemeken tanultak, és az ott megszerzett korszerű tudást adták tovább tanítványaiknak; a kémiát a fizika tantárgy részeként tárgyalták.

Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Vegyészeti Múzeuma
Várpalota


A reformkor vegyészete

A kiállítás általános képet ad arról, hogy Magyarországon a korszerű, nagyipari jellegű, tőkés termelési módszerekre való áttérés csak nagyon lassan bontakozott ki, melynek oka a vállalkozási kedv és a tőke hiánya mellett, főleg a korlátozóan ható, tudatos osztrák iparpolitika volt.

Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Vegyészeti Múzeuma
Várpalota


A várpalotai vár története festményeken

A Thury-vár főbejáratában látható nagyméretű festmények a millecentenárium tiszteletére kiírt pályázatra készültek 1996-ban. 2 db 2,6 x 5,4 m, 3 db 2,6 x 2,6 m és 2 db 100 x 80 cm képből álló sorozatot a Képző és Iparművészeti Lektorátus zsűrizte. A festményeken a vár történetének fontosabb ostromai (1566, 1593-as ostromok) láthatók, a vár építésének és békés hétköznapjainak ábrázolásával együtt.

Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Vegyészeti Múzeuma
Várpalota


A kémiai kisérleti oktatás fejlődése

A "Kémiai kísérletezés eszközeinek fejlődése" című kiállításunkat 2004 áprilisában nyitottuk meg elsősorban a Magyar Vegyészeti Múzeum idevonatkozó könyveinek a felhasználásával. A kiállítást Kapocsi Margit Katalin kémiatanárnő, a Magyar Vegyészeti Múzeum külsőse állította össze, aki az oktatási programunk kidolgozásában és megvalósításában azóta is aktívan részt vesz.

Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Vegyészeti Múzeuma
Várpalota


Mérlegkiállítás

Értékes darab a XX. század elején készült nagyméretű táramérleg és Than Károly ún. higanyos súlysorozata. Láthatunk még XIX. századi levélmérleget; gabona minőségmérőt, amellyel a gabona hektolitersúlyát lehet megállapítani. A már említett Than súlysorozaton kívül latsúlysorozatot, gyógyszertári súlykészletet, analitikai- és táramérleg súlysorozatokat is láthatnak a látogatók.

Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Vegyészeti Múzeuma
Várpalota


Számítástechnika a vegyipar szolgálatában

A vegyiparban használatos számítástechnikai eszközöket bemutató kiállítás fő érdekessége az 1960-as években elsőként vegyipari folyamatok irányítására használt GIER típusú számítógép. A dán tervezésű berendezést a Péti Nitrogénművek 420 to/nap kapacitású Ammónia 2. üzeme paramétereinek kiértékelésére alkalmazták.

Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Vegyészeti Múzeuma
Várpalota


A magyar vegyipar fejlődése 1919-1945-ig

Annak ellenére, hogy a fontosabb vegyipari nyersanyagok lelőhelyei a trianoni békeszerződés által kijelölt új országhatáron kívülre estek, a két világháború között vegyiparunk jelentősen fejlődött. Az 1920-as évek elején a fő törekvés az olyan termékek gyártásának megindítása volt, amelyek termelése az új országhatárok megvonása miatt megszakadt.

Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Vegyészeti Múzeuma
Várpalota