Viski Károly Múzeum

A Viski Károly Múzeum története a kalocsai városháza folyosóján kezdődött, 1932-ben. A Városi Múzeum Bizottsága nevű civil szerveződés nyomására hivatalosan is megnyitották a város első múzeumát, ám a folyosórészen bemutatott anyag nagy része a II. világháború során elpusztult. Az újjászervezés nehézségekbe ütközött: az intézmény számára kijelölt érseki épületet a költözködés első napján a szovjet hadsereg szállta meg. Gimnáziumi szertárakban töltött éveket követően a múzeum anyaga 1970-ben végre saját épületbe költözhetett.
Az intézmény tekintélyes néprajzi gyűjteménnyel rendelkezik, amely textíliákat, bútorokat, cserépedényeket, archív fotókat, fa-, gyékény-, vas- és üvegeszközöket tartalmaz. Anyagának legérdekesebb része az a textilgyűjtemény, amely a kalocsai népművészet és népviselet különböző korszakait mutatja be a 19. századtól napjainkig.
A múzeum legértékesebb egysége az Ásványok és az élet című gyűjtemény. Az állandó tárlat a jezsuita főgimnáziumban létrehozott ásványtárat mutatja be eredeti bútorokkal, eredeti feliratokkal, a 20. század elejének kiállítási elveihez hűen. A gyűjtemény az idők során messze túlhaladta az iskolai szemléltetés céljait, s az anyag jelentős része pótolhatatlan, hiszen mára bezárt bányákból és lelőhelyekről származik.
A kalocsai éremgyűjtemény darabjainak nagy része szintén a jezsuita gimnáziumból való; antik, magyar és európai pénzeket, valamint kegyérméket tartalmaz. A harmadik állandó kiállítás a kalocsai Sárköz népcsoportjainak 18–20. századi életét, hagyományait mutatja be, elsősorban ez egymást követő korok paraszti életformájának szemléltésével, illetve történelmi kontextusba helyezésével.
A történeti és képzőművészeti gyűjtemény kisebb, de érdekes része a néprajzkutatók felvételeit és régi üveglemezeket, negatívokat őrző fotótár, továbbá kiemelkedő darab a honfoglalás-kori temetőből származó rovásírásos csontlemez.6300 Kalocsa, Szent István király út 25.

Nyitva tartás:Lásd a múzeum weboldalán!

+36 78 462 351
www.viskikarolymuzeum.hu
info@viskikarolymuzeum.hu

TÁJAK-KOROK-MÚZEUMOK EGYESÜLET

Pecsétszám
325
Kiskönyvtár

TEMATIKA

A ajánlatai

Népek, életformák, hagyományok a Kalocsai Sárközben

A "Népek, életformák, hagyományok" c. kiállítás a Kalocsai Sárköz népcsoportjainak XVIll-XX. századi életét, kultúráját mutatja be nagy hangsúlyt fektetve Kalocsa város és a kalocsai szállások pota népének múltjára, hagyományvilágára, életformájára.

Viski Károly Múzeum
Kalocsa


Az ásványok és az élet

Kiállításunk az egykori kalocsai jezsuita főgimnáziumban létrehozott ásványtárat mutatja be, eredeti bútorokban, eredeti feliratokkal, a századeleji kiállítási elvekhez híven. A kiállítási mód a Magyar Nemzeti Múzeum régen megsemmisült első ásványtani kiállítását idézi, amelyhez hasonlót a bécsi és a prágai Nemzeti Múzeumok máig is megőriztek.

Viski Károly Múzeum
Kalocsa


A kalocsai éremgyűjtemény

A csaknem 11 ezer darabra szaporodó gyűjteményt 1944 után háborús károk érték, de az államosítást követően a gimnázium tanárai megmentették a szétdarabolódástól és megőrizték, majd 1979-ben az akkor csaknem 800 db-os gyűjteményt átadták a Viski Károly Múzeumnak.

Viski Károly Múzeum
Kalocsa