Gödöllői Királyi Kastély

Gödöllő

A gödöllői kastély Magyarország legnagyobb alapterületű barokk kastélya, melyet 1735 körül kezdett építtetni gróf Grassalkovich Antal. A nyolc szárnyból álló épülethez templom, narancsház és fürdő, valamint istállók és lovarda is tartozott. Az épületet 1867-ben a magyar állam vásárolta meg; felújítását követően I. Ferenc József és Erzsébet királyné koronázási ajándéka és pihenő rezidenciája lett. Később Horthy Miklós kormányzó nyári rezidenciájaként működött.
A II. világháború végén a német, majd az orosz csapatok a belső berendezés java részét elpusztították. A háború befejeztével a kastély gazdasági épületében szovjet csapatok állomásoztak, a főépületben 1958-tól szociális otthont rendeztek be. A kastély állapota ennek következtében jelentősen leromlott, a helyreállítás 1985-ben kezdődött meg.
Ma a látogatók 31 helyreállított termet tekinthetnek meg. A Grassalkovichok korát bemutató tárlat a család három generációját és a kastély ifjúkorát mutatja be. A második fénykort a királyi lakosztályok reprezentálják. Megtekinthetők Ferenc József és Erzsébet királyné helyreállított lakosztályai, valamint a fehér és arany színekben pompázó díszterem. A Királyi és Főúri Lovaskultúra állandó kiállítás helyszíne a barokk istálló felett elhelyezkedő szobák, melyek mindegyike dekoratív, a 18. század második feléből származó falfestéssel díszített. A nyolc helyiségben egy-egy külön témát (pl. A magyar huszártiszt, A magyar nemesi testőrség, Dámalovaglás) mutatunk be. A korabeli műtárgyakat modern technikai eszközök egészítik ki, amelyeken az adott témához tartozó különböző ábrázolásokat láthatják az érdeklődők.
Az Erzsébet királyné emlékkiállítás három terme a magyarok szeretett királynéjának kultuszát állítja a középpontba. A felolvasószobában rekonstruált enteriőr a királyné felolvasónőjéről, Ferenczy Idáról is megemlékezik. A szobákban található anyag Erzsébet életének magyar vonatkozásait és a máig élő kultusz tárgyi emlékeit mutatja be.
A kastély rendezvényhelyszínként is működik, számtalan családi programmal, koncerttel és színházi előadással várja a látogatókat.

Királyi és Főúri Lovaskultúra – állandó kiállítás

A tárlat helyszíne a barokk istálló felett elhelyezkedő szobák, melyek mindegyike dekoratív, a 18. század második feléből származó falfestéssel díszített. A nyolc helyiségben egy-egy külön témát (pl. A magyar huszártiszt, A magyar nemesi testőrség, Dámalovaglás) mutatunk be. A korabeli műtárgyakat modern technikai eszközök egészítik ki, amelyeken az adott témához tartozó különböző ábrázolásokat láthatják az érdeklődők.

Kastélypark

A kastélyt övező területen az építtető főúr Grassalkovich I. Antal alakíttatott ki franciakertet a kor szokásainak megfelelően. A 19. század elején örökösei ezt, az akkori divatnak megfelelően, angol tájképi kertté formázták. A park az ekkor kapott arculatát, kisebb változtatásokkal, a második világháború végéig megőrizte, majd lassú pusztulásnak indult. A park rehabilitációja 1994-ben kezdődött meg és 2010-ben zárult. Az előkerteket és az un. Felső parkot 1998-ban természetvédelmi területté nyilvánították.

3D mozi

3D technikával készült, 15 perces film a kastély barokk – és királyi időszakáról. „A gödöllői kastély egykor és ma” címmel. A kisfilm rendező-operatőre Ragályi Elemér. 

 

TEMATIKA

2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély
Nyitva tartás:Télen: Hét–Pént: 10:00–16:00, Szo–Vas: 10:00–17:00, Nyáron: Hét–Vas: 10:00–18:00

+36 28 410 124
www.kiralyikastely.hu
informacio@kiralyikastely.hu

TÁJAK-KOROK-MÚZEUMOK EGYESÜLETE

Pecsétszám

2427

Kiskönyvtár

510 Királyi Kastély


Barokk Kastélyszínház

A kastélyegyüttes déli szárnyában - Grassalkovich I. Antal barátjának, gróf Migazzi Kristóf váci püspök, bécsi bíboros érsek lakosztálya helyén - Grassalkovich II. Antal herceg 1782 és 1785 között alakíttatott ki színházat. A kastélyszínház tehát hamarabb nyílt meg, mint a budai karmelita templomból 1787-ben Kempelen Farkas kezdeményezésére kialakított Várszínház, így az ország legrégebbi fennmaradt újkori kőszínháza.

Gödöllői Királyi Kastély Múzeum
GödöllőA királyi lakosztályok

Erzsébet királyné kívánságára lakosztályában kedvenc színe, az ibolya volt jellemző. Később az ő szobáiban is bécsi mintára változtatták meg a berendezést, a kiállítás azonban a királyné személyiségét jobban tükröző színvilágot használja.

Gödöllői Királyi Kastély Múzeum
GödöllőA kastély XX. századi története

Gödöllői Királyi Kastély Múzeum
GödöllőSzázadok-lakók-történetek - Sorsfordító évtizedek a gödöllôi kastély történetében

Az európai uniós forrásból felújított Gizella-szárny emeleti teremsorában felidézzük a királyi gyermekek, IV. Károly király és a Horthy-család Gödöllőn töltött napjait. Bemutatjuk a Tanácsköztársaság katonai főparancsnoki szobáját, valamint a kastély falai között társbérletben működött szociális otthon és szovjet katonai bázis időszakát.

Gödöllői Királyi Kastély Múzeum
GödöllőA Grassalkovichok kora

A köznemesi származású, jogi végzettségű Grassalkovich tehetsége révén magasra ívelő karriert futott be. Fontos szerepe volt a királynő trónra jutásában, hiszen az osztrák örökösödési háború idején ő szervezte meg a magyar nemesek támogatását. Grassalkovich I. Antalt a kincstári javak eredményes gyarapításáért Mária Terézia 1743-ban grófi rangra emelte, s titkos tanácsosává nevezte ki. Az udvarnál betöltött legfontosabb szerepköre a Magyar Kamara elnöki tisztsége volt.

Gödöllői Királyi Kastély Múzeum
GödöllőKirálydombi pavilon

A kastélypark egyetlen megmaradt barokk kori építménye a Királydombi pavilon a honfoglalás kori vezérek és a magyar királyok arcképeivel. A kastélytól mintegy 200 méterre található, hatszögletű pavilont Grassalkovich I. Antal építtette az 1760-as években. A XVII–XVIII. században a főúri lakhelyek belső díszítéseként alakítottak ki ősgalériákat, királygalériákat. Ez részben a nemesi öntudat kifejeződése, részben a történelemszemlélet képi megjelenítési formája volt.

Gödöllői Királyi Kastély Múzeum
GödöllőErzsébet királyné mítosza

Magyarországon Erzsébet császár- és királynét már életében óriási tisztelet övezte, amely halála után mitikussá vált. A felé irányuló hódolat meghatározó elemévé vált a kiegyezés folyamatában betöltött szerepében. A "védangyal"-szerep már a koronázást követően megjelent, csakúgy, mint az uralkodó és a nép közötti közvetítő funkció, mely fokozatosan lényegült át Mária-analógiává, a Magyarok Nagyasszonya (Patrona Hungariae) alakjának megidézésével.

Gödöllői Királyi Kastély Múzeum
GödöllőHorthy-bunker

A kiállítás első termében bemutatjuk a gödöllői bunker építéstörténetét rövid szövegekkel és tervrajzokkal a Magyar Országos Levéltár gyűjteményéből, valamint itt lesz látható a bunker makettje is. Fotók és ismertető szövegek mutatják be a magyarországi II. világháborús bombázásokat és a légoltalmat, valamint Európa más híres bunkereit, pl. a berlini Hitler-bunkert, a londoni Churchill-bunkert, a moszkvai Sztálin-bunkert. 

Gödöllői Királyi Kastély Múzeum
Gödöllő