Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark

Magyarország egyik legismertebb muzeális intézménye, kiállító- és kirándulóhelye az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark. Nemzeti emlékhelyünk a Kiskunsági Nemzeti Park része; 55 hektáros területén több napra is elegendő látnivaló, program várja az érdeklődőt.
Az Emlékpark területén tárták fel az Alföld egykor legnagyobb szerzetesi intézményének, a Bor-Kalán nemzetség 12. században épült monostorának romjait. Anonymus műve, a Gesta Hungarorum szerint pedig itt „ejtették meg a szerét az ország egész dolgának” a honfoglaló nép vezérei. Elsősorban ez a két történelmi momentum indokolta az emlékhely itteni kialakítását, melyet már a millennium évében terveztek megnyitni. 1896-ban az itt történtekre emlékezve állították fel a hét millenniumi emlékmű egyikét, az Árpád-emlékművet. Ettől kezdve Ópusztaszer búcsújáró hellyé nemesült, a mai Emlékpark pedig 1982-ben nyitotta meg kapuit.
A legfőbb attrakció Feszty Árpád és festőtársai A magyarok bejövetele című 120 méter hosszú, 15 méter magas körképe, de a Dél-Alföldet bemutató, tizenkilenc portával rendelkező skanzen is kedvelt látnivaló. A lakóépületeken, tanyákon kívül iskolát, községházát, postamúzeumot, szatócsboltot és vasútállomást is talál a múzeumfaluban a látogató.
A parkban több kiállítás tekinthető meg, többek között a honfoglalást, a Szer monostorát vagy az őseink arcait bemutató tárlat, valamint a vízügyi kiállítás, ahol az 1879-es szegedi árvíz elevenedik meg egy terepasztalon fény- és hangjátékkal kiegészítve. A Nomád Parkban a honfoglalók harcos és békés hétköznapjait egyaránt megismerhetjük, naponta két alkalommal lovasbemutatót is láthatunk. A Csete-jurták az organikus építészet szép példái; az egyik épületben egy 1700 éves, nyolc tonnás mamutfenyő-szelet évgyűrűi szemléltetik a magyar történelem fontosabb állomásait. Az emlékparkban több emlékmű is áll – a tájékozódáshoz célszerű térképet használni –, köztük a leghíresebb első, az 1896-os Árpád-emlékmű, vagy a 2012 óta itt található Nemzeti Összetartozás Emlékműve.
Az emlékparkban tett látogatást egész évben hagyományőrző rendezvények, programok, ünnepségek színesítik, amelyekről érdemes előre tájékozódni az intézmény honlapján.6767 Ópusztaszer, Szoborkert 68.

Nyitva tartás:XI. 1.–III. 31.: Kedd–Vas: 10:00–16:00, IV. 1.–X. 31.: Kedd–Vas: 10:00–18:00

+36 62 275 133
www.opusztaszer.hu
info@opusztaszer.hu

TÁJAK-KOROK-MÚZEUMOK EGYESÜLET

Pecsétszám
620
Kiskönyvtár
083; 346; 315; 552; 560 Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark

TEMATIKA

A ajánlatai

A szegedi paprika története az Emlékparkban

Új tárlattal gazdagodott az Emlékpark kínálata. A szegedi paprika történetét állandó kiállításként mutatja be a látogatónak a méltán ismertté vált fűszernövény, termesztésének és feldolgozásának hagyománya alapján.

Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark
Ópusztaszer


Tanyai iskola

A Dél-alföldön az 1840-es években történtek az első lépések a külterületen élők iskoláztatására. Eleinte vándor iparossegédek, obsitos katonák tanították a gyermekeket egy-egy gazdatanya kemencés szobájában az írás, olvasás, számolás tudományára.

Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark
Ópusztaszer


A világ körképei

A kiállítást a 2000-ben az emlékparkban megrendezett körképek világkongresszusa tiszteletére rendeztük.

Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark
Ópusztaszer


A világ magyarságának hajléka

A koronás jurta szomszédságában álló épületet a Magyarok Világszövetsége emelte a honfoglalás 1100. évfordulójának tiszteletére.

Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark
Ópusztaszer


Szentes-dónáti szélmalom

Az első szélmalmokat Magyarországon a XVIII. század első felében építették. A hollandi típusú tornyos szélmalom az 1790-1800-as években terjedt el hazánkban. A legtöbb szélmalmot az Alföldön, a vízfolyásban szűkölködő Duna-Tisza közén építették.

Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark
Ópusztaszer


Szegedi tanya

A XX. század első felében városaink közül Szegednek volt legnagyobb tanyai népessége: 1930-ban tízezer tanyán több mint 45 ezer ember élt. Ezek a tanyák belterjesen gazdálkodó, 10-15 holdas homoki kisparaszt gazdaságot képviseltek. A kiállításon látható tanyatelek, az épületek jellege és elhelyezése a XIX. és XX. század fordulójára jellemző.

Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark
Ópusztaszer


Csongrádi halász háza

A halászatnak az utóbbi évtizedekig szerepe volt a csongrádiak életében. A halászok a "Belsőváros"-nak nevezett folyóparti városrészben laktak. Ugyancsak itt éltek a tiszai hajósok, hajóépítő ácsok és a kubikosok is, akik földnélküliek voltak, vagy kevés szőlő- és veteményföldet bírtak.

Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark
Ópusztaszer


Promenád 1896

Az évszám - 1896 - nemcsak a Feszty-körkép keletkezési idejét, de az osztrák-magyar monarchia fénykorát is idézi. Azt az időszakot, amikor a kapitalizálódó magyar gazdaság látványosan fejlődött.

Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark
Ópusztaszer


Kis magyar panteon

A kis magyar nemzetnek igen sok, nagyon tehetséges honfitársat adott a sors: a kiállítás e kiemelkedő történelemformáló alakok, személyiségek bemutatására törekszik - természetesen a legkiemelkedőbb személyiségek ismertetésére szorítkozva.

Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark
Ópusztaszer


Történelmi szoborpanteon

A keresztény magyar állam megszervezésének 1000 éves évfordulója tiszteletére emelték 2001-ben a magyar megyék a történelmi szoborpanteont az Árpád emlékmű előtt kialakított dísztér körül.

Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark
Ópusztaszer


Tiszai gátőrház

A Tisza völgye igazi vadvízországnak számított. Ennek ellenére, vagy éppen ezért már az őskorban, majd a népvándorlás korában is lakott volt. A települések főleg az ármentes szinteken jöttek létre, de az ott lakóknak még így is védekezniük kellett a váratlan vizek ellen, töltéseket emeltek.

Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark
Ópusztaszer


Szentesi tanya

Szentes a XX. század első felében harmincezres népességű dél-alföldi mezőváros volt. 1930-ban lakosságának több mint egyharmada élt tanyákon. A szentesi tanya szemtermelő és állattartó, külterjes gazdaságtípust képvisel.

Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark
Ópusztaszer


Koronás jurta

Az erdő a természet temploma kiállításegyüttes szomszédságában áll egy koronás jurta. A nagyméretű pavilonban rendkívül érdekes kiállítás fogadja a látogatókat, hiszen két évezred tekint vissza rájuk a természet életéből és a magyarság történelméből.

Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark
Ópusztaszer


Szatócsbolt és pékműhely

A kiskereskedések és péküzletek a lakosság nélkülözhetetlen szükségleteit elégítették ki, ezért hozzátartoztak a falusi, mezővárosi utcaképhez. A szabadtéri gyűjteménybe telepített épület eredetije tápéi parasztház volt.

Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark
Ópusztaszer


Nomád Park

Az Emlékparknak a lovaspálya melletti területen - az elkövetkező években kialakításra kerülő "Nomád Parkban" - az eurázsiai steppe népeinek világát kívánjuk bemutatni, régészeti leletek és néprajzi párhuzamok alapján. A honfoglalás előtt a magyarság is a nomád világ egyik népe volt, a 10-11. században - mindenekelőtt a Kárpát-medence sajátos földrajzi adottságainak köszönhetően - váltott életformát.

Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark
Ópusztaszer


Tanyai olvasókör

Hódmezővásárhely határában a XX. század elején még 66 olvasókör működött. Ezek közé tartozott az 1890 decemberében alapított Pusztafeketehalmi Olvasóegylet épülete. A tanyai olvasóköröket azzal a célkitűzéssel hozták létre, hogy a várostól távol lakóknak művelődési, szórakozási alkalmakat teremtsenek.

Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark
Ópusztaszer


Erdők temploma

Az erdő és a természet temploma állandó kiállítás tíz pavilonjával szemközt áll a kéttornyú ökomenikus kápolna, amely szintén fenyő deszkából készült. Meghitt csöndje alkalmat kínál a vendégnek egy kis meditációra, vagy ha igénye van rá, egy kis imádkozásra is.

Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark
Ópusztaszer


Községháza

A községháza a falu igazgatását irányító elöljáróság és a képviselőtestület székháza volt. Rendszerint a falu közepén, a templomhoz közel építették. A szabadtéri gyűjteménybe a Tömörkény községben 1895-96-ban épített községházát telepítették át.

Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark
Ópusztaszer


Iparosműhelyek

Az épület hátsó helyiségében bognár dolgozott. Ez a mesterség a kovács társszakmája, hiszen a kocsi és szekér készítésében összedolgoztak, kiegészítették egymás munkáját. E két műhely melletti helyiségben szíjgyártó szerszámok és míves kivitelű lószerszámok láthatók. Ipartörténeti ritkaság egy vászonra festett olajkép, amely 90-100 éve egy szegedi mester cégére volt.

Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark
Ópusztaszer


Szer monostor romkertje

A bencések által lakott kolostor a vele egybeépült templommal a középkori Magyarország egyik legjelentősebb építménye volt az Alföldön. Világi kegyurai - a Bór-Kalán nemzetség tagjai - jelentős tisztségeket viseltek a királyi udvarban és az egyházban is.

Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark
Ópusztaszer


Szer monostora és kora

A gazdag leletanyag és az építmények makettjéből felépített kiállítás bemutatja a honfoglaló magyarok történetével kezdődő és Szer mezőváros pusztulásával (1956) végződő hét évszázadot -természetesen a monostor térségére koncentrálva.

Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark
Ópusztaszer


Rokon népek

A kiállítás - mely az urali őshazából kirajzó finn-ugor nyelvcsaládba tartozó népek életéről tudósít - a múzeumi kávézó vitrinjeiben, falain látható.

Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark
Ópusztaszer


A szegedi paprika története az Emlékparkban

Új tárlattal gazdagodott az Emlékpark kínálata. A szegedi paprika történetét állandó kiállításként mutatja be a látogatónak a méltán ismertté vált fűszernövény, termesztésének és feldolgozásának hagyománya alapján.

Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark
Ópusztaszer


Útőrház

1890-ben már vicinális vasutak is behálózták az Alföld térségét, de a Duna-Tisza közén egyetlen, a településeket összekötő kiépített állami út sem volt. Ennek a hiánynak a pótlására a kereskedelemügyi miniszter kezdeményezte 1893-ban állami utak építését.

Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark
Ópusztaszer


Az erdő a természet temploma

A kiállítás tíz fenyő deszkából készült pavilonban található. A tíz pavilonban - Magyarországon egyedülállóan - az erdő (a fa) és az ember kapcsolatát bemutató kulturtörténeti kiállítás tekinthető meg.

Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark
Ópusztaszer


Szeged-alsóvárosi ház

Egy amerikai magyar kereskedő szerint Szegedet a paprika helyezte Földünk térképére, vagyis a paprika révén vált világszerte ismertté. A paprika közép-amerikai eredetű kultúrnövény.

Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark
Ópusztaszer


Kunsági erdészház

A Csongrád megye legnagyobb kiterjedésű tájvédelmi körzetének élővilágát bemutató kiállítás a pirtói kerület (Bács-Kiskun megye) rekonstruált imrehegyi erdészházban kapott helyet.

Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark
Ópusztaszer


Makói gazdaház

Makó a hagymatermelés révén vált ismertté idehaza és külföldön. A dél-alföldi mezőváros kisparasztjainak és zselléreinek a hagyma termesztése jelentette a felemelkedési lehetőséget, különösen a XIX. század végi konjunktúra időszakától.

Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark
Ópusztaszer