Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark

Ópusztaszer

Magyarország egyik legismertebb muzeális intézménye, kiállító- és kirándulóhelye az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark. Nemzeti emlékhelyünk a Kiskunsági Nemzeti Park része; 55 hektáros területén több napra is elegendő látnivaló, program várja az érdeklődőt.
Az Emlékpark területén tárták fel az Alföld egykor legnagyobb szerzetesi intézményének, a Bor-Kalán nemzetség 12. században épült monostorának romjait. Anonymus műve, a Gesta Hungarorum szerint pedig itt „ejtették meg a szerét az ország egész dolgának” a honfoglaló nép vezérei. Elsősorban ez a két történelmi momentum indokolta az emlékhely itteni kialakítását, melyet már a millennium évében terveztek megnyitni. 1896-ban az itt történtekre emlékezve állították fel a hét millenniumi emlékmű egyikét, az Árpád-emlékművet. Ettől kezdve Ópusztaszer búcsújáró hellyé nemesült, a mai Emlékpark pedig 1982-ben nyitotta meg kapuit.
A legfőbb attrakció Feszty Árpád és festőtársai A magyarok bejövetele című 120 méter hosszú, 15 méter magas körképe, de a Dél-Alföldet bemutató, tizenkilenc portával rendelkező skanzen is kedvelt látnivaló. A lakóépületeken, tanyákon kívül iskolát, községházát, postamúzeumot, szatócsboltot és vasútállomást is talál a múzeumfaluban a látogató.
A parkban több kiállítás tekinthető meg, többek között a honfoglalást, a Szer monostorát vagy az őseink arcait bemutató tárlat, valamint a vízügyi kiállítás, ahol az 1879-es szegedi árvíz elevenedik meg egy terepasztalon fény- és hangjátékkal kiegészítve. A Nomád Parkban a honfoglalók harcos és békés hétköznapjait egyaránt megismerhetjük, naponta két alkalommal lovasbemutatót is láthatunk. A Csete-jurták az organikus építészet szép példái; az egyik épületben egy 1700 éves, nyolc tonnás mamutfenyő-szelet évgyűrűi szemléltetik a magyar történelem fontosabb állomásait. Az emlékparkban több emlékmű is áll – a tájékozódáshoz célszerű térképet használni –, köztük a leghíresebb első, az 1896-os Árpád-emlékmű, vagy a 2012 óta itt található Nemzeti Összetartozás Emlékműve.
Az emlékparkban tett látogatást egész évben hagyományőrző rendezvények, programok, ünnepségek színesítik, amelyekről érdemes előre tájékozódni az intézmény honlapján.

TEMATIKA

6767 Ópusztaszer, Szoborkert 68.
Nyitva tartás:XI. 1.–III. 31.: Kedd–Vas: 10:00–16:00, IV. 1.–X. 31.: Kedd–Vas: 10:00–18:00

+36 62 275 133
www.opusztaszer.hu
info@opusztaszer.hu

TÁJAK-KOROK-MÚZEUMOK EGYESÜLETE

Pecsétszám

620

Kiskönyvtár

083; 346; 315; 552; 560 Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark


Feszty-körkép

Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark
ÓpusztaszerSzeged-alsóvárosi ház

Egy amerikai magyar kereskedő szerint Szegedet a paprika helyezte Földünk térképére, vagyis a paprika révén vált világszerte ismertté. A paprika közép-amerikai eredetű kultúrnövény.

Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark
ÓpusztaszerSzegedi tanya

A XX. század első felében városaink közül Szegednek volt legnagyobb tanyai népessége: 1930-ban tízezer tanyán több mint 45 ezer ember élt. Ezek a tanyák belterjesen gazdálkodó, 10-15 holdas homoki kisparaszt gazdaságot képviseltek. A kiállításon látható tanyatelek, az épületek jellege és elhelyezése a XIX. és XX. század fordulójára jellemző.

Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark
ÓpusztaszerÖkumenikus kápolna

Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark
ÓpusztaszerNomád Park

Az Emlékparknak a lovaspálya melletti területen - az elkövetkező években kialakításra kerülő "Nomád Parkban" - az eurázsiai steppe népeinek világát kívánjuk bemutatni, régészeti leletek és néprajzi párhuzamok alapján. A honfoglalás előtt a magyarság is a nomád világ egyik népe volt, a 10-11. században - mindenekelőtt a Kárpát-medence sajátos földrajzi adottságainak köszönhetően - váltott életformát.

Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark
ÓpusztaszerTörténelmi szoborpanteon

A keresztény magyar állam megszervezésének 1000 éves évfordulója tiszteletére emelték 2001-ben a magyar megyék a történelmi szoborpanteont az Árpád emlékmű előtt kialakított dísztér körül.

Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark
ÓpusztaszerFalusi tűzoltószertár

Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark
ÓpusztaszerKözségháza

A községháza a falu igazgatását irányító elöljáróság és a képviselőtestület székháza volt. Rendszerint a falu közepén, a templomhoz közel építették. A szabadtéri gyűjteménybe a Tömörkény községben 1895-96-ban épített községházát telepítették át.

Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark
ÓpusztaszerErdők temploma

Az erdő és a természet temploma állandó kiállítás tíz pavilonjával szemközt áll a kéttornyú ökomenikus kápolna, amely szintén fenyő deszkából készült. Meghitt csöndje alkalmat kínál a vendégnek egy kis meditációra, vagy ha igénye van rá, egy kis imádkozásra is.

Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark
ÓpusztaszerAz emlékpark építésének története

Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark
ÓpusztaszerSzéldarálók

Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark
ÓpusztaszerMártélyi halászkunyhó

Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark
ÓpusztaszerKunsági erdészház

A Csongrád megye legnagyobb kiterjedésű tájvédelmi körzetének élővilágát bemutató kiállítás a pirtói kerület (Bács-Kiskun megye) rekonstruált imrehegyi erdészházban kapott helyet.

Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark
ÓpusztaszerKis magyar panteon

A kis magyar nemzetnek igen sok, nagyon tehetséges honfitársat adott a sors: a kiállítás e kiemelkedő történelemformáló alakok, személyiségek bemutatására törekszik - természetesen a legkiemelkedőbb személyiségek ismertetésére szorítkozva.

Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark
ÓpusztaszerCsongrádi halász háza

A halászatnak az utóbbi évtizedekig szerepe volt a csongrádiak életében. A halászok a "Belsőváros"-nak nevezett folyóparti városrészben laktak. Ugyancsak itt éltek a tiszai hajósok, hajóépítő ácsok és a kubikosok is, akik földnélküliek voltak, vagy kevés szőlő- és veteményföldet bírtak.

Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark
ÓpusztaszerRokon népek

A kiállítás - mely az urali őshazából kirajzó finn-ugor nyelvcsaládba tartozó népek életéről tudósít - a múzeumi kávézó vitrinjeiben, falain látható.

Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark
ÓpusztaszerKeskeny nyomközű vasút

Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark
ÓpusztaszerA világ körképei

A kiállítást a 2000-ben az emlékparkban megrendezett körképek világkongresszusa tiszteletére rendeztük.

Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark
ÓpusztaszerÚtőrház

1890-ben már vicinális vasutak is behálózták az Alföld térségét, de a Duna-Tisza közén egyetlen, a településeket összekötő kiépített állami út sem volt. Ennek a hiánynak a pótlására a kereskedelemügyi miniszter kezdeményezte 1893-ban állami utak építését.

Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark
ÓpusztaszerA tiszai fafeldolgozás története

Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark
ÓpusztaszerIparosműhelyek

Az épület hátsó helyiségében bognár dolgozott. Ez a mesterség a kovács társszakmája, hiszen a kocsi és szekér készítésében összedolgoztak, kiegészítették egymás munkáját. E két műhely melletti helyiségben szíjgyártó szerszámok és míves kivitelű lószerszámok láthatók. Ipartörténeti ritkaság egy vászonra festett olajkép, amely 90-100 éve egy szegedi mester cégére volt.

Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark
ÓpusztaszerSzentesi tanya

Szentes a XX. század első felében harmincezres népességű dél-alföldi mezőváros volt. 1930-ban lakosságának több mint egyharmada élt tanyákon. A szentesi tanya szemtermelő és állattartó, külterjes gazdaságtípust képvisel.

Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark
ÓpusztaszerTanyai olvasókör

Hódmezővásárhely határában a XX. század elején még 66 olvasókör működött. Ezek közé tartozott az 1890 decemberében alapított Pusztafeketehalmi Olvasóegylet épülete. A tanyai olvasóköröket azzal a célkitűzéssel hozták létre, hogy a várostól távol lakóknak művelődési, szórakozási alkalmakat teremtsenek.

Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark
ÓpusztaszerA világ magyarságának hajléka

A koronás jurta szomszédságában álló épületet a Magyarok Világszövetsége emelte a honfoglalás 1100. évfordulójának tiszteletére.

Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark
ÓpusztaszerSzentes-dónáti szélmalom

Az első szélmalmokat Magyarországon a XVIII. század első felében építették. A hollandi típusú tornyos szélmalom az 1790-1800-as években terjedt el hazánkban. A legtöbb szélmalmot az Alföldön, a vízfolyásban szűkölködő Duna-Tisza közén építették.

Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark
ÓpusztaszerSzer monostor romkertje

A bencések által lakott kolostor a vele egybeépült templommal a középkori Magyarország egyik legjelentősebb építménye volt az Alföldön. Világi kegyurai - a Bór-Kalán nemzetség tagjai - jelentős tisztségeket viseltek a királyi udvarban és az egyházban is.

Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark
ÓpusztaszerPromenád 1896

Az évszám - 1896 - nemcsak a Feszty-körkép keletkezési idejét, de az osztrák-magyar monarchia fénykorát is idézi. Azt az időszakot, amikor a kapitalizálódó magyar gazdaság látványosan fejlődött.

Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark
ÓpusztaszerTanyai iskola

A Dél-alföldön az 1840-es években történtek az első lépések a külterületen élők iskoláztatására. Eleinte vándor iparossegédek, obsitos katonák tanították a gyermekeket egy-egy gazdatanya kemencés szobájában az írás, olvasás, számolás tudományára.

Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark
ÓpusztaszerAz erdő a természet temploma

A kiállítás tíz fenyő deszkából készült pavilonban található. A tíz pavilonban - Magyarországon egyedülállóan - az erdő (a fa) és az ember kapcsolatát bemutató kulturtörténeti kiállítás tekinthető meg.

Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark
ÓpusztaszerMakói gazdaház

Makó a hagymatermelés révén vált ismertté idehaza és külföldön. A dél-alföldi mezőváros kisparasztjainak és zselléreinek a hagyma termesztése jelentette a felemelkedési lehetőséget, különösen a XIX. század végi konjunktúra időszakától.

Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark
ÓpusztaszerTiszai gátőrház

A Tisza völgye igazi vadvízországnak számított. Ennek ellenére, vagy éppen ezért már az őskorban, majd a népvándorlás korában is lakott volt. A települések főleg az ármentes szinteken jöttek létre, de az ott lakóknak még így is védekezniük kellett a váratlan vizek ellen, töltéseket emeltek.

Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark
ÓpusztaszerKoronás jurta

Az erdő a természet temploma kiállításegyüttes szomszédságában áll egy koronás jurta. A nagyméretű pavilonban rendkívül érdekes kiállítás fogadja a látogatókat, hiszen két évezred tekint vissza rájuk a természet életéből és a magyarság történelméből.

Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark
ÓpusztaszerA Feszty-körkép restaurálása

Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark
ÓpusztaszerSzatócsbolt és pékműhely

A kiskereskedések és péküzletek a lakosság nélkülözhetetlen szükségleteit elégítették ki, ezért hozzátartoztak a falusi, mezővárosi utcaképhez. A szabadtéri gyűjteménybe telepített épület eredetije tápéi parasztház volt.

Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark
ÓpusztaszerSzer monostora és kora

A gazdag leletanyag és az építmények makettjéből felépített kiállítás bemutatja a honfoglaló magyarok történetével kezdődő és Szer mezőváros pusztulásával (1956) végződő hét évszázadot -természetesen a monostor térségére koncentrálva.

Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark
ÓpusztaszerMezőgazdasági gépgyűjtemény

Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark
Ópusztaszer