Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum

Jogelődje révén a győri Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum az ország legkorábbi alapítású vidéki múzeuma. Az intézmény jelenleg kilenc állandó és két időszaki kiállítóhelyet kezel.
A három utca közé ékelődő, belső udvaros épülettömb a XVIII. század második felében nyerte el mai formáját. Építtetője, gróf Esterházy Gábor középkori eredetű apró házak összeépítésével alakíttatta ki impozáns városi palotáját. 1997-re készült el az épület teljes felújítása, 2005 óta pedig az egyik legszínvonalasabb magyar magángyűjtemény, a Radnai-gyűjtemény otthona.
Dr. Radnai Béla (1891–1962) ezer darabot is meghaladó, páratlan gyűjteményének törzsét az 1920-as évektől szerveződő Gresham-kor tagjainak és művészbarátainak két világháború közötti festészeti, szobrászati és grafikai alkotásai képezik.
A gyűjteményben megtalálhatók emellett a szecesszió és a posztimpresszionizmus érzésvilága által áthatott Rippl-Rónai József érett, késői munkái, valamint az expresszionizmus és a kubizmus tapasztalatait szociális helyzetelemző képein összegző Derkovits Gyula festményei is. Személyes kapcsolatai révén Radnai olyan kiváló művészektől vásárolt meghatározó műveket, mint Szőnyi István, Egry József vagy Medgyessy Ferenc.
A gyűjtő figyelme a kevésbé reprezentatív műfajokra is kiterjedt. Előszeretettel gyűjtötte Ferenczy Béni, Madarassy Walter, Pátzay Pál, Medgyessy Ferenc érméit és kisplasztikáit, valamint a fiatal generációhoz tartozó, akkor még szinte ismeretlen Bartha László, Elekfy Jenő, Gallé Tibor, Halápy János, Hincz Gyula, Koffán Károly és Szalay Lajos rajzait, vízfestményeit.
Fruhmann Antal győri kályhásmester végrendeletében lakóházát és műhelyét a város múzeumára hagyta; a Kiss János utca 9. szám alatt működő kályhamúzeum egyedülálló az országban. A győri születésű Kovács Margit kerámiaművésznek az Apáca utca sarkán álló, klasszicista stílusban épült Kreszta-házban kialakított állandó kiállítás állít emléket.
A múzeum lapidáriuma a Bécsi kapu tér 5. szám alatt, a Sforza-félbástya kazamatáiban és udvarán látható. Az erődítmény kazamata-folyosója a Győrben és környékén előkerült római kori sírköveknek, szarkofágoknak, mérföldköveknek és egyéb kőemlékeknek, valamint Horváth József téglagyűjteményének ad otthont.
A Vasilescu-gyűjtemény állandó kiállításként 2006 nyarán nyitotta meg kapuit az 1870-ben, a historizmus szellemében épült es erre a célra teljesen felújított újvárosi neológ Zsinagógában. A Napóleon ház és a Rómer-ház időszaki kiállításoknak ad otthont.
9022 Győr, Király u. 17.

Nyitva tartás:Egész évben. Kedd–Vas: 10:00–18:00

+36 96 322 695
www.romer.hu
titkarsag@romer.hu

TÁJAK-KOROK-MÚZEUMOK EGYESÜLET

Pecsétszám
807
Kiskönyvtár
446 Xantus János Múzeum

TEMATIKA

A ajánlatai

Az Abád-Hauser család gyűjteménye

Abád József és felesége, Hauser Henriette képző-és iparművészeti gyűjteményüket a győri Xántus János múzeumra hagyták. Dr. Abád József (1910-1978) középiskolai tanár, szakfelügyelő, majd a Magyar Testnevelési Főiskola Kutató Intézetének főmunkatársa, a magyar röplabdajáték megalapítója, szakvezetője, a magyar sportdiplomácia jelentős egyénisége volt. Képző-és iparművészeti, valamint könyvgyűjteményét felesége, a győri születésű Hauser Henriette (1922-1992) őrizte meg és fejlesztette tovább férje halála után.

Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum - Apátúr-ház
Győr


A Petz család (orvostörténti és iparművészeti) magángyűjteménye

A Xántus János Múzeum külön termeiben látható dr. Felpéci Petz Lajos és fia, dr. Petz Aladár hagyatéka. A család bútorai közt festménygyűjteményük, iparművészeti tárgyaik és dokumentumaik kerültek elhelyezésre.

Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum - Apátúr-ház
Győr


Madách-gyűjtemény

A Madách-gyűjtemény alapjait Szabó József evangélikus püspök vetette meg, és 1973-ban ajándékozta a Xántus János Múzeumnak. Intézményünk halála óta is igyekszik gyűjteni a Madáchcsal és műveivel kapcsolatos anyagot.

Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum - Apátúr-ház
Győr


Postabélyegek - az első kibocsátástól az 1980-as évekig

1871-től 1949-ig kizárólag az Állami Nyomdában készültek a Magyar Postaigazgatás bélyegei. A bélyeggyártást kőnyomással kezdték. Ezzel a nyomdai eljárással készült az 1888. évi első vegyes (kő- és könyvnyomású) bélyeg alapnyomata és az 1919-ben és 1920-ban kibocsátott bélyegek közül egy-egy sorozat.

Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum - Apátúr-ház
Győr


Győr és környékének története az őskortól napjainkig

A múzeum legrégibb gyűjteményének létrehozása a múzeumalapító Rómer Flóris nevéhez köthető. Négy teremben helyeztük el a régészeti anyagot a neolitikumtól az Árpádok koráig terjedő időszakból. Az őskori leletek közül kiemelkedő jelentőségűek a nagybaráti halomsírok kora vaskori anyaga és a Ménfőcsanak határában feltárt kelta temető sírjaiból előkerült unikális fegyverleletek, kerámiák, ékszerek.

Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum - Apátúr-ház
Győr