Szerb Egyházi Múzeum

A szentendrei Szerb Egyházművészeti Múzeum elénk tárja a Duna menti térség ortodox egyházművészetének fejlődési folyamatát, és teljes áttekintést ad a Budai Szerb Ortodox Egyházmegye gazdag művészeti örökségéről – habár az emlékanyag nagyobb része jelenleg is a mintegy negyven magyarországi szerb templomban található.
A múzeum a Budai Szerb Ortodox Egyházmegye intézményeként létesült 1964-ben. Gyűjteményének alapját a szentendrei püspöki kincstár képezte, majd olyan további műalkotásokkal gyarapodott, amelyek évszázadokon át az egyházmegye templomainak használatában álltak. A túlnyomórészt 18. századi ikonokat, istentiszteleti tárgyakat tartalmazó kollekció betekintést nyújt a szerb művészet formálódásának és felvirágzásának folyamatába; bemutatja a 18. századi szerb kultúra megújulását és az európai áramlatokba való újbóli bekapcsolódását.
Szerbek tömegesen a 17. század végén települtek Magyarországra, amikor az oszmán hadakat már kiszorították az országból, a szerb területeket viszont továbbra is a törökök uralták. 1690-ban Szentendrén állították fel a Budai Egyházmegye új székhelyét, s egyszersmind hét ortodox templomot is építettek a városban. Az áttelepülés utáni években az ikonok, szertartáskönyvek és liturgikus felszerelési tárgyak terén mutatkozó szükséglet következtében Szentendre jelentős művészeti központtá fejlődött.
A 18. század első felében az autodidakta népi ikonfestők a hagyományos művészeti szemlélethez kötődtek, de némelyikük munkáin szabadabb hozzáállás is észrevehető volt; a képzettek alkotásai posztbizánci formanyelvet követtek. A 18. század második felétől, az egyházi reformokat követően a barokk jelleget öltő orosz és ukrán egyházi művészet hatása érezhető a térségben, aminek köszönhetően kialakult egy – a bizánci és a nyugati stíluselemek együttélésén alapuló – új festészeti szemlélet. A 19. század első évtizedeiben pedig már a legjelentősebb későbarokk és klasszicista stílust követő szerb festők dolgoztak az egyházmegyében.
A gyűjteményhez szorosan kapcsolódik az Egyházmegyei Könyvtár és a Levéltár.2000 Szentendre, Pátriárka u. 5.

Nyitva tartás:Lásd a múzeum weboldalán!

+36 26 312 399

muzeuminfo@serb.t-online.hu

TÁJAK-KOROK-MÚZEUMOK EGYESÜLET

Pecsétszám
1350
Kiskönyvtár

TEMATIKA