Budapesti Történeti Múzeum – Vármúzeum

A Budapesti Történeti Múzeum gyűjteményei három fontos csoportból tevődnek össze: régészeti leletekből, a várostörténet tárgyi anyagából, valamint képző- és iparművészeti alkotásokból. Az intézmény központi épülete a budai vár barokk palotájában található, a régi középkori vár, a város és a palota feltárt emlékeit őrző Vármúzeum.
A múzeum kiállításainak legrégebbi leletei több mint negyvenezer évesek. Az ókor világát, Róma hódítását a fejlettebb civilizációt tükröző tárgyanyag – bronz- és kőszobrok, feliratos sírkövek, finom üvegedények, díszes kerámiák, választékos arany ékszerek – segítségével ismerhetjük meg. A népvándorlás korszakából pedig szép mívű fibulákat, a szabad férfiak jelképének, a fegyverövnek ezüstözött és aranyozott bronzvereteit, aranyozott ezüstedényeket, arany fülbevalókat, színes üveggyöngyöket láthatunk a múzeumban.
Jelentős az 1974-ben kiásott – a középkori udvari élet világát szemléletesen bemutató – gótikus szoboranyag, illetve az 1999-ben előkerült 14. századi Anjou selyemkárpit. A középkori emlékek sorát Mátyás király korából származó reneszánsz kőtöredékek, majd a török hódoltság 1686-ig terjedő leletei zárják le. Különösen sokszínű az újkori anyag, amely Budának a török alóli felszabadulása, vagyis 1686 után készült tárgyakat foglal magába.
Az állandó kiállítások egyebek mellett a Budapest területén élő ősi népeket, antik kultúrákat, Buda középkori királyi várpalotáját, illetve a főváros ezeréves történetét mutatják be. Az időszaki tárlatokon pedig kortárs képzőművészeti alkotások, valamint a legszélesebb témaköröket felölő, változatos kultúr-, művészet- és várostörténeti témák láthatók.
A budavári palota E épületében lévő Középkori Szakkönyvtár a honfoglalás korától Buda 1686-os felszabadításáig tartó időszak irodalmát gyűjti. A Régészeti Adattár a régészeti gyűjtemény (az őskortól 1686-ig) és az intézmény történetére vonatkozó dokumentumokat foglalja magába.
Szervezetileg a Budapesti Történeti Múzeumhoz tartozik még az Aquincumi Múzeum, a Kiscelli Múzeum, valamint a hazai és külföldi kortárs művészet széleskörű bemutatására törekvő Budapest Galéria összes kiállítóhelye. Az intézmény bemutatóhelyei között tartják számon továbbá a Fürdőmúzeumot, a Hercules-villát és a Középkori Zsidó Imaházat.1014 Budapest, Szent György tér 2.

Nyitva tartás:
Kedd-Vasárnap: 10:00-18:00

+36 1 487 8800
http://www.varmuzeum.hu/
btm@btm.hu

TÁJAK-KOROK-MÚZEUMOK EGYESÜLET

Pecsétszám
113
Kiskönyvtár
246 Budavári középkori királyi palota

TEMATIKA

Képzőművészet

Történelem, régészet

Néprajz, helytörténet

Kiállítások