Katonai Emlékpark Pákozd-Nemzeti Emlékhely

A nemzeti emlékhelyeink közé tartozó Pákozdi Katonai Emlékpark 2002 szeptemberében jött létre azzal a céllal, hogy bemutassa az 1848-ban alakult Magyar Honvédség történetének főbb eseményeit, valamint lerója kegyeletét a minden korban becsületesen küzdő és a hazáért életüket is áldozó magyar honvédek előtt.
Móga János altábornagy alakulatai 1848. szeptember 29-én, Pákozd-Sukorónál mértek vereséget a Jellasics horvát bán által vezetett seregre. A győzelem elsősorban erkölcsi és politikai hatása miatt vált a magyar honvédelem jelképévé. A csata emlékére 1951-ben obeliszket állítottak a helyszínen. 1978-ban az ütközetben hősiesen helytálló honvédek és nemzetőrök emlékét őrző múzeumot avattak itt, 2011 óta pedig Móga Jánosnak, a győztes hadvezérnek a mellszobrát is elhelyezték az emlékhelyen.
A Katonai Emlékpark területén található I. világháborús katonai barakk és a II. világháborús eredeti, a Margit-vonal részét képező lövészárok korabeli módon megjelenített szakasza a 20. század nagy háborúira emlékeztet. A világháborúk mártírjai előtt adózik egy szép kialakítású emlékkő, valamint Benedek György Munkácsy-díjas szobrászművész bronzszobra is. A Szabó Tamás tervei alapján a kilencvenes években épült kápolna a II. világháború idején, a Don-kanyarban elesett honvédeknek, az 1956-os őszi események 55. évfordulójára elkészített Emlékpont pedig a forradalom mártírjainak állít emléket.
Magyarországon 2004. november 3-án szereltek le az utolsó sorkatonák; ezzel egy 135 éves történet ért véget. A sorkatonai szolgálatot bemutató kiállításon az újoncok mindennapjai élednek újra a bemutatott felszerelések, egységes használati tárgyak, jellegzetes ruhadarabok révén.
A Magyarok a békefenntartásban című tárlat előterében a mostari híd egy darabja található, melynek a délszláv háborúban történt lerombolását követő újjáépítése a szolidaritást, a háború végleges lezárásának, az ott élő népek újbóli egymásra találásának ígéretét jelképezte. Magyar katonák több mint száz éve vettek részt először nemzetközi katonai misszióban. Az ő odaadásukat hirdető Magyar Békefenntartók Emlékművét 2005 májusában helyezték el a park területén a méltó megemlékezés érdekében.8095 Pákozd, Mészeg-hegy HRSZ 087

Nyitva tartás:Március 8-től - április 20-ig: 10.00 - 16.00 óráig, hétfő szünnap
Április 21-től - október 12-ig: 10.00 - 18.00 óráig, minden nap
Október 13-tól - november 16-ig: 10.00 - 16.00-ig, hétfő szünnap


+36 30 474 7905
www.kempp.hu
kempp@kempp.hu

TÁJAK-KOROK-MÚZEUMOK EGYESÜLET

Pecsétszám
742
Kiskönyvtár
277 1848. szeptember 29.

TEMATIKA

Történelem, régészet