Heti tárlatmozaik – Udvarhelyi Erzsébet

/2016. október 24 – október 30./

A héten Udvarhelyi Erzsébet a veszprémi Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény igazgatója állította össze kiállításajánlónkat.

Várbörtön, Veszprém: Élet a mínusz harmadikon, Várbörtön a 21. században. ’56 után a bitófák árnyékában

A Veszprémi Törvényszék és a Laczkó Dezső Múzeum együttműködésének köszönhetően 2015. május 6-a óta látogatható a veszprémi Várbörtön kiállítása a veszprémi várban. Az épület 1853‒2003-ig szolgált börtönként.

A fogvatartottak életét és a várbörtön történetét bemutató kiállítási egység mellett megismerkedhetünk Mindszenty József veszprémi püspök, bíboros emlékszobájával valamint a Bakonyi betyárok a pandúrok kezén című tárlattal is. A kápolna, a parancsnoki szoba, a vizesblokk és további cellák is megtekinthetők, és árulkodnak a fogvatartottak kegyetlen, sivár életkörülményeiről. Az állandó kiállítás 2015. október 23-án az ’56 után a bitófák árnyékában című új tárlategységgel gazdagodott, amely 1956-tól 1967-ig, az utolsó kivégzésig mutatja be a megtorlás időszakának Veszprém megyéhez kötődő történeteit: a veszprémi 1956-os mártír Brusznyai Árpád életét, a deportálások történetét, a Vaczkó- és a Hamusics-pert. A kiállítás azokról is megemlékezik, akiket az 1956-os szerepvállalásukért halállal büntettek. Megrendítő, szívbemarkoló, kijózanító és minden tekintetben rendhagyó kiállítást láthatunk.

 

Smidt Múzeum, Szombathely: A hadisebesüléstől a gyógyulásig

A szombathelyi Smidt Múzeum időszaki kiállítása az első világháború centenáriumi évfordulója alkalmából a múzeumalapító, sebész főorvos, dr. Smidt Lajos több ezer darabos háborús külön-gyűjteményének emléktárgyaiból és dokumentumaiból válogat. A kiállítás a szombathelyi közkórház alapító-igazgatója, dr. Pető Ernő sebkezelési eljárásairól és a rehabilitálást végző Zander-intézetről tudósít, bemutatja a körmendi származású dr. Gergó Imre világszínvonalú röntgenautóját. Katonai térképvázlatokat, tábori sátort, lövészárkot, szanitéc ágyat láthatunk, orvosi beszámolókat olvashatunk, Panthoskop idézi a sebesültszállító- és kórházvonatokat. A röntgenképek, emlékkönyvek, fényképek, a Hadsegélyező Hivatal tárgyai mellett humoros fejezete a kiállításnak a sebesült katonaként a szombathelyi közkórházban lábadozó cseh Rambouschek karikatúrasorozata. A dr. Pápai Hugó szemész főorvos által vezetett VII. szemészeti osztály orvosi esetei: a hegyi harcokban szerzett sziklaszilánkok, a repeszek okozta szem- és fejsérülések mellett figyelemre méltóak a képeken megjelenő orvosi eszközök és készülékek. A fertőtlenítő és fájdalomcsillapító szerek pedig az orvoslás modern fejezeteibe engednek betekintést. A gazdagon illusztrált helytörténeti kiállítás a szombathelyi közkórház és a szombathelyi orvosok újításait, áldozatvállalását mutatja be sajátos, személyes, szakszerű megközelítéssel.

Vaszary Villa, Balatonfüred: Cilinder és lokni – Osztrák biedermeier képek a Szépművészeti Múzeumból

A Szépművészeti Múzeum egyik legnépszerűbb műtárgy együtteséből, az osztrák biedermeier időszakából kínál gazdag válogatást a balatonfüredi Vaszary Galériában rendezett Cilinder és lokni című kiállítás. A 19. század első felében és közepén divatossá vált művészeti stílus, Bécs, a császárváros festőinek fő témáit idézi: a portrét, az életképet és a csendéletet. Olyan kiváló festők alkotásaival találkozhatunk, mint Friedrich von Amerling, Johann Nepomuk Ender, Franz Eybl,  Friedrich Gauermann, August von Pettenkofen, Johann Baptist Reiter és Ferdinand Georg Waldmüller. A tárlatot Pyrker János László (1772‒1847) ciszterci szerzetes, velencei pátriárka, az egri főegyházmegye érseke műgyűjteménye is gazdagítja. A biedermeier anyagrész a Szépművészeti Múzeum modern gyűjteményének egyik hangsúlyos, nemzetközi mértékkel is kiemelkedő rangú egységének számít.

Vaszary Villa, Balatonfüred: Komor rajzosság, derűs festőiség – Rippl-Rónai József útja Párizstól Kaposvárig, a Földközi-tengertől a Balatonig

Párizstól Kaposvárig, a Földközi-tengertől a Balatonig utazunk Rippl-Rónai Józseffel a Vaszary Galéria kiállításán. A 19. század végén Párizsban született festmények rajzos kontúrjai, sötét, szürke, fekete színei valamint a 20. század első két évtizedében, a művész hazatelepülését követően, képeinek élénkzöld, piros és sárga ecsetfoltjai, a kastélyok, a napfény és a virágok érzelemmel teli, meleg, izzó színei láthatók a Szépművészeti Múzeum – Magyar Nemzeti Galéria, a kaposvári Rippl-Rónai Múzeum és számos műgyűjtő gyűjteményének gazdag válogatásában. A kiállításon Rippl-Rónai sokszínű munkássága mellett szakmai és baráti kapcsolatainak kiterjedt hálózatát is megismerjük.

+1

Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény, Veszprém: Test és lélek a Nagy Háborúban – Tábori lelkészet, katonai kórházak és orvoslás az első világháborúban

Test és lélek a Nagy Háborúban – Tábori lelkészet, katonai kórházak és orvoslás az első világháborúban című kiállításunkkal emlékezünk az első világháború centenáriumán 2015. május 6-a óta. Olyan katonai, civil és betegápoló szerzetesi beosztásban dolgozó, hivatásuknak élő hősökről mesélünk, akik szolgálatukkal, szakértelmükkel, helytállásukkal, életük kockáztatásával reményt adtak a betegeknek, az elesetteknek és a feltámadás örömhírét nyújtották a haldoklóknak. A Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum és a Hadtörténelmi Levéltár, a Katolikus Tábori Püspökség és az Országos Széchényi Könyvtár gazdag anyaga mellett a Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény honvédlelkészséghez kapcsolódó gyűjteménye is látható a kiállításon. A k. u. k. és a magyar hadsereg jól szervezett egészségügyi rendszerét, a veszprémi császári és királyi tartalékkórházat, katonai üdülőtelepeket, a balatonszabadi hadiárva intézetet, a járványkórházak, a tábori kórházak, a hadikórházak rendszerét, a vöröskeresztes civil ápolónővérek, a Betegápoló Irgalmasrend és az irgalmas nővérek tevékenységét mutatja be a kiállítás. Láthatunk orvosi műszereket és gyógyszereket, egészségügyi felszereléseket. A tárlat tematikusan tárgyalja az első világháború orvoslásának fejezeteit, a bakteriológia és a sebészet kiemelkedő eredményeit: az oltóanyagok, a röntgendiagnosztika, a művégtaggyártás történetét. Korabeli dokumentumfilmek és filmhíradók mellett megismerkedhetünk a protestáns, a görögkeleti és a görögkatolikus, a római katolikus, a zsidó és a muszlim tábori lelkigondozás fejezeteivel. XV. Benedek pápa békeimádsága szolgál útravalóul: Tőled, az irgalmasság Istenétől, könnyhullatás között kérjük a szörnyű csapás elmúltát… Szánd meg a sok kesergő anyát, akik fiaik sorsáért remegve aggódnak; szánd meg azt a számtalan apátlan árvát és családot; könyörülj meg Európa szenvedésein, amely felett a romlás réme ül…Ments meg Uram minket, mert elveszünk! (részlet)

Az utolsó uralkodókoronázás centenáriumára emlékezik a Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény Érseki palotában látható Boldog IV. Károly apostoli király és Zita királyné emlékezete című kiállítása. Báró Hornig Károly, az utolsó királyné-koronázó veszprémi püspök életútját és az 1916. december 30-án rendezett uralkodókoronázás szakrális pillanatait mutatja be a barokk palotában rendezett emlékkiállítás. A tárlaton az 1916. évi koronázás levéltári dokumentumai, királyné-koronázási ajándékok, Bourbon-Pármai Zita trónszéke és az 1916. évi koronázás festett címerei láthatók.

 

Töltsd le a Mozaik Múzeumtúra mobil alkalmazást!