Múzeumba menni jó – 2023. február

images/madach200_mnm1.jpg

Az új esztendő második hónapja, a „böjt előhava” hűvös, téli napokkal köszönt ránk. Februárban több olyan különleges kiállítást ajánlunk olvasóink figyelmébe, melyek csordultig megtöltik szívünket s lelkünket.


Fotó/Forrás: © Magyar Nemzeti Múzeum

Madách 200 - Nógrádból a halhatatlanságba | Magyar Nemzeti Múzeum Palóc Múzeum, Balassagyarmat
2023. január 20. – 2023. április 1.

Ünnepélyes keretek között nyílt meg 2023. január 20-án, Madách Imre születésének 200. évfordulóján a Madách 200 – Nógrádból a halhatatlanságba című kiállítás Balassagyarmaton, a Magyar Nemzeti Múzeum Palóc Múzeumában. A tárlat, mely a magyar irodalom és drámaköltészet kiemelkedő alakjának életműve előtt tiszteleg, április 1-ig szombaton és vasárnap reggel 9 óra és délután 16 óra között, ezután pedig 2023. december 31-ig a múzeum szokásos nyitvatartási idejében látogatható.
A Palóc Múzeum második emeletén berendezett kiállítás megismerteti a közönséget Madách hangsúlyos irodalmi, közéleti s politikai szerepvállalásaival. A tárlat fókuszában Madách Imre eredeti alkotásai, használati tárgyai, levelei s családi emlékei kerültek.


Fotó/Forrás: © Czóbel Múzeum

Két Paletta. Modok Mária & Czóbel Béla kiállítása 2.0 (újranyitás) | Czóbel Múzeum, Szentendre
2022. december 2. – 2023. tavasz

2022. december 2-tól látogatható a Két Paletta. Modok Mária & Czóbel Béla kiállítása 2.0 című tárlat a szentendrei Czóbel Múzeumban. Az újranyitás újdonságokkal ismerteti meg a közönséget: ezúttal látható az FMC gyűjteményéből Czóbel Béla (1883-1976) két nagyméretű női portréja, korai németországi grafikái, Modok Mária (1896 - 1971) Matisse-os csendélete s absztrakt városképe, valamint Klein Gábor magángyűjtő becses darabjai közül egy Czóbel önarckép és egy kislányportré is.
A kiállítás közönégének képzeletbeli, művészeti utazása Czóbel 60-as években Szentendrén, és az utolsó években a Kelenhegyi műteremben készült bensőséges hangulatú képeivel indul. Ezek mellet jelenik meg Modok Mária Párizsban és Szentendrén festett virágcsendéletei, enteriőrök, melyeken többek között felismerhetők a múzeumra hagyott bútoraik, dísztárgyaik.
A tárlat gazdag anyaga tematikus osztásban mutatja be az életműveket: a korai alkotások mellett ugyanis önarcképeken, gyermekábrázolásokon, aktokon és városképeken keresztül tekinthet bele a nagyérdemű a két egymás mellett harmóniában haladó alkotói munkába.


Fotó/Forrás: © Haáz Rezső Múzeum

Sepsi Lajos képzőművészeti kiállítása – Haáz Rezső Múzeum, Képtár | Székelyudvarhely, Románia
2023. január 19. – 2023. február 28.

Ötven kiállított alkotást csodálhat meg a Sepsi Lajos (1923 - 1997) képzőművész születésének századik évfordulójára szervezett kiállítás közönsége a Haáz Rezső Múzeum képrátában, Romániában. A 2023. január 19-én nyílt Sepsi 100 című emlékkiállítás anyaga többségében magángyűjteményekből származik. A múzeum ugyanis a tavalyi évben felhívást tett közzé, melyben a város és a környék lakóinak partnerségét kérte: szóltak a városlakók, környékbéliekhez, hogy amennyiben Sepsi Lajos alkotással vagy a hagyatékának bármely darabjával rendelkeznek, kölcsönözzék azt az intézménynek a 2023 januárjában megnyíló kiállítás idejére.
A Székelyudvarhely egyik legkiemelkedőbb festőjének életútját végigkövető alkotások egyszerre örökítik meg a szocializmust, tárják fel az alkotó korának szellemiségét s rögzítik a politika - értelmiségi réteg közti erős feszültséget. A tárlat megnyitó ünnepségén Lőrincz Ildikó, a képtár vezetője rámutatott: Sepsi Lajos munkásságát az teszi napjainkban is aktuálissá, hogy kétséges időkben, politikai és alkotói megszorítások árnyékában is az autentikus források közelében maradt: ragaszkodott szülővárosához és gyökereihez.
Bővebb információ ITT.


Fotó/Forrás: © Petőfi Irodalmi Múzeum

Költő lenni vagy nem lenni | Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest
2023. január 14. – állandó kiállítás

2023. január 13-án ünnepélyes rendezvény keretein belül nyitották meg a budapesti Petőfi Irodalmi Múzeum Költő lenni vagy nem lenni című új, állandó kiállítását, mely Petőfi Sándor születésének 200. évfordulójának állít maradandó emléket. A Károlyi-palota felújított tereiben látható új szemléletű kiállítás minden tekintetben szakít a hagyományokkal s az életrajz helyett a költő szövegeire fókuszál: a tárlat a látogatót a kultikus Petőfi-értelmezésekből, jól körülírható, az életmű ma is könnyen értelmezhető problémakörein keresztül vezeti végig.
A PIM kiállításnak központi célja, hogy a költő alakja helyett, a sokhangú életműre irányítsa a közönség figyelmét. E kivételes s gazdag életmű kellően hangsúlyos bemutatása során a tárlat Petőfi olyan szövegeit idézi meg, melyek találkozási pontokat nyújtanak a mai kor látogatójának. A nyitótérben a tárlat egyik szenzációjaként, Petőfi eredeti kéziratai, könyvei, a korszak grafikái, s a költő relikviái - egy folyamatosan forgó rendszerben - tekinthetők meg. A tárlat második, nagyobbik részében pedig a költő életművéből kiemelt hat témakört ismerhetik meg közelebbről az érdeklődők: Kötelék, Róna, Otthon, Rémek, Áldozat, Erő.
A kiállítás látványa, valamint a multimédiás pontok szorosan összefűzve jelennek meg a képzőművészeti és tárgyi elemekkel, s fontos: a kiállítás számos közgyűjtemény anyagából választott, - Szépművészeti Múzeum – Magyar Nemzeti Galéria, Kiscelli Múzeum – Fővárosi Képtár, egri Dobó István Vármúzeum - hogy az egyes intézmények raktáraiban rejtőzött műkincsek szakszerű restaurálás után méltó helyükre kerüljenek a PIM legújabb állandó tárlatában.

Kurátorok: Kalla Zsuzsa (PIM), Prágai Adrienn (Szépművészeti Múzeum – Magyar Nemzeti Galéria), Vaderna Gábor (ELTE Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet)


Fotó/Forrás: © Kecskeméti Katona József Múzeum

SISA 70 – Sisa József ötvös- és zománc iparművész (1951–2021) emlékkiállítása | Kecskeméti Katona József Múzeum | Cifrapalota kiállítóhely
2022. december 8. – 2023. december 8.

A 2021-ben elhunyt Sisa József (1951-2021) emléke előtt tiszteleg a kecskeméti Cifrapalota 2022. december 8-án nyílt időszaki kiállítása. A SISA 70 – Sisa József ötvös- és zománc iparművész emlékkiállítás az alkotó életpályáján vezeti végig a látogatót, megismertetve egyes műveinek mögöttes tartalmával.

Ars poetica: „Mindig is tiszteltem az anyagot, bármilyen legyen is az anyag, amely a kezembe került. Úgy látom és tapasztalom, hogy a jelek, melyeket a múlt nagy mesterei örökítettek ránk, mára széttöredeztek, feldarabolódtak, szétrobbantak és felhasadtak, mintha csak pillanatnyi felvillanásként élnének tovább, mégis rendületlenül közvetítik a ránk bízott üzeneteket a múltból a jövőbe. Azt hiszem, hogy a ma élő alkotóművész feladata sem lehet más, tovább kell mennie az elődök által megkezdett úton és élővé kell varázsolnia korunk romboló erői által földbe taposott művészi-emberi hagyatékot. Vallom, hogy az ötvös-zománcművészet, ha kellő tisztelettel és alázattal bánunk vele, egy ilyen nagyratörő terv véghezvitelére is alkalmasnak bizonyulhat.” - Sisa József

Fotó/Forrás: © Kiscelli Múzeum

Elmozdul a fal. Mácsai István Kiscellben | Kiscelli Múzeum - Fővárosi Képtár, Budapest
2022. december 09. – 2023. április 02.

Mácsai István színes életműve jelenik meg a budapesti BTM Kiscelli Múzeum - Fővárosi Képtár kiállítótermeiben. Az Elmozdul a fal című tárlat a 100 éve született festő hagyatékaiból olyan lappangó műveket is közszemlére tesz, melyek eddig soha nem voltak láthatók. Mácsai István (1922 - 2005) nemcsak festő, hanem jelentős amatőrfilmes s fényképész is volt. A hagyatékban fennmaradt sokezernyi fotó, a többtucatnyi nyolc milliméteres filmes szekvencia és a naplók pedig árnyalatgazdag hálózatot alkotnak. A tárlat 2023. április 2-ig várja látogatóit.

A kiállítás címe részben a takarásból kimozdítani szánt életműre, részben a Templomtérben valóságosan is elinduló falakra utal. Az ütemjelre átmozduló installáció – Devich Botond munkája – a műveket és a dokumentumokat a találkozás, közelítés és távolodás változó ritmusában polifón alakzatokban rímelteti egymásra. A város és a modernitás témáit a tradicionális szerepstilizációkkal és az elvágyódás motívumaival, a szakmai visszhangtalanságot a műkereskedelmi sikerekkel, változó együttesekben, többféle értelmezési szövedékben rendezték össze. Az egybeálló, majd szétváló konfigurációkban az egykori kritika szembetalálkozik az azóta más fényben mutatkozó művekkel, az aktsorozatok és a modellek személyes kontúrjai festményeken, fotókon és filmeken vetülnek egymásra. A falmozgások dramatizálják az egymásra utaló szálakat s lehetőséget nyújtanak arra is, hogy többféle megközelítésben szóljanak a festői önkép krónikus hullámzásáról, mely nemcsak a naplók repetitív szálain, hanem rejtett önportrék sorozataiban is végigkíséri az életművet. – részlet B. Nagy Anikó, a kiállítás kurátorának bevezetőjéből.


Fotó/Forrás: © Óbudai Múzeum

Ki gombolta volna? - Barangolás a gombok világában | Óbudai Múzeum, Budapest
2022. december 10. – 2023. október 1.

Hosszas előkészületek után, 2022. decemberében új, időszaki kiállítás nyílt Ki gombolta volna? - Barangolás a gombok világában címmel Budapesten, az Óbudai Múzeumban. A tárlat a gombokra fókuszál s kísérletet tesz arra, hogy széleskörű kontextusban mutassa be a gombok formai, funkcionális sokszínűségét, idő- és térbeli változatosságát, előállításának technológiáit, az alapanyagok sokféleségét, valamint használatának és jelentéseinek gazdagságát. De a közönség megismerheti a gombok által hordozott szimbolikus tartalmakat, jelenségeket és az óbudai gombgyártás történetét, hagyományát is.
A különböző gombok mozaikokat villantanak fel az egyes korszakok társadalom- és divattörténetéből, az ipartörténet és gyártástechnológia változásából, így pedig árnyaltabb képet festenek folyton változó világunkról s kultúránkról.


Fotó/Forrás: © Intercisa Múzeum

A kőbaltától a plumbatáig - Fegyverek és harcosok Dunaújváros és környéke területén az őskortól a római korig | Intercisa Múzeum, Dunaújváros
2023. január 10. – 2023. április 30.

Pályázati program keretein belül nyílt meg 2023. január 10-én a dunaújvárosi Intercisa Múzeum A kőbaltától a plumbatáig - Fegyverek és harcosok Dunaújváros és környéke területén az őskortól a római korig című új, időszaki kiállítása.
Az intézet második emeleti kiállítótermében lelt otthonra az a látványos gyűjtemény, mely a helyi, dunaújvárosi vonatkozások mellett az elmúlt évezred kincseit teszi közszemlére: láthatók többek között különböző makettek, római kori fegyverek s harci öltözékek is. Az informatív tárlat egészen április 30-ig várja az érdeklődőket, előzetes bejelentkezés után, keddtől péntekig délelőtt 10 és délután 16 óra között.
Bejelentkezni e-mailen az Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen vagy telefonon, a 06-25/408-970, 06-25/411-315 számokon lehetséges.Fotó/Forrás: © Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum

Szusimánia (vándorkiállítás) | Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum, Budapest
2023. január 14. – 2023. április 02.

Április 2-ig a japán ételek egyik fő képviselőjével, a szusival ismerkedhetnek meg az érdeklődők a budapesti Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum új, január 14-én nyílt időszaki kiállításának köszönhetően. A Japán Alapítvány Szusimánia című vándorkiállításának célja, hogy vizuálisan tárja a közönség elé, miben is rejlik ennek a mindennapi életünk szerves részé vált japán ételnek a vonzereje.
Az érdeklődők megtudhatják, miképp honosodott meg a szusi Japánban, hogyan alkalmazkodott az egyes régiók természetéhez, éghajlatához és életmódjához, hogyan virágzott fel napjainkra a kultúrája, s milyen kihívások-lehetőségek rejlenek benne a jövőt illetően. A kiállítás külön részlege egy tokiói szusiétterembe is elkalauzolja a vendégeket, ahol a látogató bepillantást nyerhet a japán kultúrába és történelembe is.Fotó/Forrás: © Koszta József Múzeum

Nemzet és Asszociáció – Neked mit jelent, hogy “hí a haza”? | Koszta József Múzeum, Szentes
2023. január 22. – 2023. június 11.

2023. január 22-én, a Magyar Kultúra Napján nyílt meg Szentesen, a Koszta József Múzeumban a Nemzet és asszociáció - Neked mit jelent, hogy "hí a haza" című kortárs fotóművészeti kiállítás. A Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója alkalmából összeállított tárlat a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) hat alap- és mesterszakos fotográfus hallgatójának munkáit mutatja be a közönségnek, így a kiállításon megtekinthető Kürtösi Marcell, Legát Franciska, Mucsi Ágota, Petri Csenge, Turi András és Vercse Hunor képei is.

A fotográfiák által bemutatkozó hallgatók egyéni aspektusból mutatják be saját képein, hogyan éljük meg napjainkban magyarságunkat, ez pedig a közönségben egyfajta elmélkedést eredményez, úgynevezett – gondolati utazást kezdeményez, melynek során a képek nézői visszarepülhetnek abba a korba, mely szüleink, nagyszüleink emlékeit idézik meg. A 2023. június 11-ig látogatható tárlat múzeumpedagógiai foglalkozásokkal is várja az érdeklődőket.
Bővebb információ ITT.