Tragor Ignác Múzeum, Memento Mori & Ars Memorandi Kiállítóhely

Memento Mori: A 2016. júniusában felújított állandó kiállítás Vác legismertebb leletegyüttesét, a domonkos kripta leletanyagát mutatja be. A meredek lépcsőn pincébe leereszkedő látogatót a korabeli kripta képe mellett a név szerint ismert korabeli váci polgárok névsora fogadja. A lejárattól balra eső kisteremben a koporsókból előkerült szakrális mellékletek (feszületek, rózsafüzérek, kegyérmek) kerültek bemutatásra. A pince impozáns nagytermében festett, színes felnőtt és gyermekkoporsók kerültek elhelyezésre. A koporsókon látható Krisztus-ábrázolások, vallásos és halálszimbólumok a korabeli ember vallási világképére, halálhoz való viszonyára is utalnak. A terem hátsó részében Stefanovics György szabómester, egy név szerint nem ismert középkorú polgárasszony és egy 9 éves kislány, Salamon Magdolna nyugszik, rekonstruált, az eredeti alapján készült viseletben üvegkoporsóba zárva. Ezáltal a látogatók betekintést nyerhetnek a 18. század végi, 19. század eleji temetkezési, ravatalozási szokásokba.


Ars Memorandi: 2015. nyarán nyílt a Tragor Ignác Múzeum új állandó várostörténeti kiállítása - Ars Memorandi - Kapuk a múltra - mely Vác történetét, a török kiűzésétől a 19. század elejéig mutatja be.

A Memento Mori kiállításhoz kapcsolódó, részben a domonkos kripta anyagára alapozott új állandó kiállításunk a török hódoltságot követően újratelepülő, multikulturális város életét mutatja be. A kiállítás a török utáni újratelepítéstől a 18. századi társadalom és intézményrendszer kialakulásáig, a barokk város megépüléséig, felvirágzásáig mutatja be a település történetét - nem elsősorban az eseménytörténetre, hanem a társadalomra, az életmódra koncentráló módon.

A kiállítás számos olyan tárgyat, együttest mutat be, amely még soha nem került a nagyközönség elé. Ilyen például egy több generációs 18. századi váci fazekasműhely hatalmas anyagának forma- és motívumkincse, néhány közelmúltban restaurált történeti műtárgy, és a kriptaleletek közül is bekerül számos még ismeretlen darab. A 18. századi várostörténetet bemutató fejezetet átszövi a domonkosok kriptájába temetett váci polgárok tárgyi- és dokumentum anyaga, életük, tevékenységük felvillantása. A város életét a domonkos kriptába eltemetett polgárai példáján, életutakon, sorsokon átszűrve mutatjuk be.2600 Vác, Március 15. tér 19.

Nyitva tartás:: április 1-től október 31-ig (nyári nyitvatartás): kedd - vasárnap: 10.00-18.00 november 1-től március 31-ig (téli nyitvatartás): kedd - vasárnap: 10.00 -17.00

+36 27 200 868, +36 30 555 7620
www.muzeumvac.hu
info@muzeumvac.hu

TÁJAK-KOROK-MÚZEUMOK EGYESÜLET

Pecsétszám
Kiskönyvtár

TEMATIKA

Történelem, régészet