Vajda Lajos Emlékmúzeum

1979-ben a magyar állam a művész özvegyétől megvásárolta Vajda Lajos életművének egy jelentős hányadát, amelyből száz művet a szentendrei Ferenczy Múzeumnak adományozott a városban létrehozandó emlékmúzeumban történő bemutatásra. A Dunára szép kilátást nyújtó, verandás polgári lakóházban 1986-ban megnyílt múzeum a 20. század ma már klasszikusnak tekinthető magyar művészeinek munkáiból rendezett állandó kiállítások színhelye.
Vajda Lajos (1908–1941) életére és művészetére a legnagyobb hatást az I. világháború idején Szerbiában, később Szentendrén töltött évek, az Országos Magyar Izraelita Kulturális Egyesület rajziskolája, 1927–1929 között a budapesti Képzőművészeti Főiskola és ezzel párhuzamosan Kassák Lajos Munka-köre, majd 1930–1934 között párizsi tartózkodása gyakorolták. Vajda egyszerre próbált tradicionális és avantgárd művész lenni. 1935-ben Korniss Dezső hívására jött vissza Szentendrére dolgozni. Bartók és Kodály munkásságára példaként tekintve született meg az úgynevezett szentendrei program, melynek lényege a szintézisteremtés a múlt és a jelen, a keleti és a nyugati gondolkodás között. A városban és környékén végzett motívumgyűjtő körútjaikon a két művész a népi kultúrában töredékeiben még élő ősi világképet kutatta.
Vajdát 1940-ben hívták be munkaszolgálatra, de rövidesen – előrehaladott tüdőbaja következtében – felmentették. Egy évvel később ebben a betegségben halt meg.
Az emlékmúzeum épületében kapott helyet az Európai Iskola szentendrei mestereinek munkáit bemutató tárlat is. Vajda Lajos halála után a  művész – a magyar kultúra szempontjából rendkívül  fontos – szellemi örökségét pályatársai: Anna Margit, Bálint Endre, Korniss Dezső, Szántó Piroska, Vaszkó Erzsébet, Vajda Júlia vitték és fejlesztették tovább. A Budapesten mindössze három évig, 1945-től 1948. évi feloszlatásáig működő, a korszak leghaladóbb művészeit tömörítő Európai Iskola – melynek Vajda barátai mellett Barcsay és Czóbel is alapító tagjai voltak – fő célkitűzései között szerepelt a modern stílusirányzatok ápolása, valamint az együttműködés a nyugat- és a kelet-közép-európai művészvilággal.2000 Szentendre, Hunyadi utca 1.

Nyitva tartás:Lásd: a weboldalon!

+36 20 779 6659
www.femuz.hu
titkarsag@femuz.hu

TÁJAK-KOROK-MÚZEUMOK EGYESÜLET

Pecsétszám
2410
Kiskönyvtár

TEMATIKA

A ajánlatai

Vajda Lajos (1908-1941) festő és grafikus

A képi gondolkodás területén Vajda Lajos (1908-1941) forradalmian új dimenziókat nyitott a magyar képzőművészetben. Szellemi érlelődésének színhelyei: Szerbia, Szentendre, a budapesti Képzőművészeti Főiskola, Kassák Lajos ún. Munka-köre és 1930-34 között Párizs.

Vajda Múzeum – Ferenczy Múzeumi Centrum
Szentendre