Trianon a múzeumokkal

1920. január 16-a kiemelt nap a magyar történelemben. 1920 januárjában, Párizsban szembesült a magyar békedelegáció az antanthatalmaknak az I. világháborút lezáró feltételeivel. Magyarországra a modern kor legsúlyosabb büntetését szánták. Gróf Apponyi Albert a magyar delegáció vezetőjeként január 16-án mondhatta el a legfőbb tanács előtt a békebeszédét.

"„Igen tisztelt Elnök Úr, Uraim! Engedjék meg, hogy még egyszer megköszönjem, hogy alkalmat adtak nekünk álláspontunk kifejtésére. Tulajdonképpen a kérdés megvitatását szerettem volna elérni, mert nézetem szerint ez az egyedüli eszköz, amely bennünket a megértéshez és az előttünk fekvő szövevényes kérdések helyes megismeréséhez vezethet. Minthogy azonban a Legfelsőbb Tanács e tekintetben már kinyilvánította akaratát, meg kell ez előtt hajolnom. Elfogadom tehát a kész helyzetet, és hogy idejüket túlságosan igénybe ne vegyem, egyenesen a tárgyra térek.

Tegnap óta a helyzet számunkra megváltozott: hivatalosan tudomásunkra hozták a békefeltételeket. Érzem a felelősség roppant súlyát, amely reám nehezedik abban a pillanatban, amikor Magyarország részéről elsőnek kell szólnom ezekről a feltételekről. De tétovázás nélkül nyíltan kimondom, hogy a békefeltételek, úgy, amint Önök szíveskedtek azokat nekünk átnyújtani, hazám számára lényeges módosítások nélkül elfogadhatatlanoknak látszanak. Tisztán látom azokat a veszélyeket és bajokat, amelyek a béke aláírásának megtagadásából származhatnak. Mégis, ha Magyarország abba a helyzetbe állíttatnék, hogy választania kellene ennek a békének az elfogadása vagy aláírásának visszautasítása között, úgy tulajdonképpen azt a kérdést kellene feltennie magának: legyen-e öngyilkos azért, hogy ne haljon meg."

S bár gróf Apponyi Albert delegációvezető fellépése Párizsban eredménytelen maradt, szenvedélyes beszéde megalapozta a két világháború közti magyar politikai gondolkodást, ami mai napig hatással van a magyar közvéleményre.

A nagyhatású beszédről Rátóti Zoltán színművész főszereplésével film is készült, amit az alábbi linken lehet megtekinteni:

 

 

2020-ban a Nemzeti Összetartozás Évében múzeumaink is számos Trianonnal kapcsolatos virtuális kiállítást, illetve digitális tartalmat hoztak létre, ezeket ajánljuk cikkünkben:

Balatoni Múzeum: 100 éves a trianoni békeszerződés 

Déri Múzeum: Trianon 100 emlékkiállítás

Magyar Nemzeti Múzeum: Összetartozás éve 

Magyar Természettudományi Múzeum: Trianon - Természetrajz a Kárpátoktól Adriáig

Munkácsy Mihály Múzeum: Trianon 100

Petőfi Irodalmi Múzeum: Édes Anna – Trianon 100

Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum: Trianon 100" az összetartozás éve

Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum: Trianon 100

Szabadtéri Néprajzi Múzeum - Trianon 100: Amikor minden más lett 

Szent István Király Múzeum: Trianon 100

Szépművészeti Múzeum-Magyar Nemzeti Galéria:  Magyar Tájak 

Trianon Múzeum: A Trianoni diktátum története és következményei